MAG Interactive MAGI -69.1% från IPO


Teckningskurs: 44 kr Senaste kurs: 13.6 kr MAGI -0.4% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-12-06
Första handelsdag
2017-12-08
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag MAG Interactive
VD Daniel Hasselberg
Styrelseordförande Walter Masalin
Omsättning Mkr 335 Mkr
Antal anställda 105
Börsvärde efter notering 1158 Mkr
Nyckelpersoners ägande 8.31 miljoner aktier (31.6%)
Antal aktier efter notering 26.3 miljoner
Hemsida www.maginteractive.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 499 Mkr (40% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 1158 Mkr
Teckningskurs 44 kr
Sista teckningsdag 2017-12-06
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 310 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (3.2% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Danske Bank
Certified Adviser/Mentor Avanza Bank
Övriga rådgivare Roschier, Hamilton

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Hasselberg 132.5 Mkr 11.4%
Kaj Nygren 132.9 Mkr 11.5%
Roger Skagerwall 57 Mkr 4.9%
Fredrik Stenh 56.2 Mkr 4.9%
Anders Larsson 60.3 Mkr 5.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Daniel Hasselberg 44.2 Mkr 8.9%
Kaj Nygren 44.3 Mkr 8.9%
Roger Skagerwall 57 Mkr 11.4%
Fredrik Stenh 24.1 Mkr 4.8%
Anders Larsson 20.1 Mkr 4%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Didner Gerge 75 Mkr 15%
Handelsbanken Fonder 55 Mkr 11%
RAM 40 Mkr 8%
Chalex 40 Mkr 8%
Swedbank Robur 99.7 Mkr 20%
Totalt åtagande: 309.7 Mkr 62%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor MAG Interactive 2 st

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    MAG Interactive föll med -6 procent under den första handelsdagen.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    MAG Interactive har haft en relativ kursutveckling om -62 procent sedan noteringen.

Finansiell data för MAG Interactive

Q4-2018 Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 53.7 Mkr 51.2 Mkr 58.9 Mkr 53.0 Mkr 57.9 Mkr
Rörelseresultat -9.0 Mkr -0.5 Mkr -18.7 Mkr -38.7 Mkr -0.8 Mkr
Vinst efter skatt 0.5 Mkr 0.6 Mkr -22.6 Mkr -38.3 Mkr -1.6 Mkr
Nettoskuld -228.1 Mkr -242.1 Mkr -243.8 Mkr -88.1 Mkr -59.6 Mkr
Börsvärde 384.8 Mkr 846.2 Mkr 872.5 Mkr 0.0 Mkr 1035.7 Mkr
P/E-tal -6.4 -13.7 -13.3 0.0 1813.4
EV / Sales 0.7 2.5 2.4 - 3.4
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 216.9 Mkr 260.4 Mkr 264.0 Mkr 153.0 Mkr
Rörelseresultat -66.9 Mkr 4.1 Mkr 37.0 Mkr 45.2 Mkr
Vinst efter skatt -59.8 Mkr 0.6 Mkr 29.3 Mkr 39.0 Mkr
Nettoskuld -228.1 Mkr -59.6 Mkr -68.4 Mkr -50.3 Mkr
Börsvärde 384.8 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.4 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.7 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata