Lumito LUMITO MTF -40% från IPO


Teckningskurs: 5 kr Senaste kurs: 3.0 kr LUMITO MTF 0% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-05-25
Första handelsdag
2018-10-19
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lumito
VD Stefan Nilsson
Styrelseordförande Masoud Khayyami
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 142 Mkr
Nyckelpersoners ägande 12.35 miljoner aktier (43.4%)
Antal aktier efter notering 28.5 miljoner
Hemsida www.lumito.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 10%
Börsvärde efter notering 142 Mkr
Teckningskurs 5 kr
Sista teckningsdag 2018-05-25
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 2 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (17.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Masoud Khayyami 30.4 Mkr 21.3%
Stefan Andersson-Engels 10.6 Mkr 7.5%
LU Holding 8 Mkr 5.6%
Stefan Nilsson 6.1 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Stefan Nilsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Masoud Khayyami Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 2 Mkr 10%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Lumito 10 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Lumito betalar cirka 4 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 17,5 procent av erbjudandet.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Lumitos rådgivare Göteborg Corporate Finance äger aktier i bolaget.

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  Lumitos erbjudande behöver fulltecknas för att kunna finansiera den nuvarande utvecklingsplanen. Det är inte klart vad minimumbeloppet är för att klara kapitalbehovet de kommande 12 månaderna.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  Lumito genomförde i slutet av 2017 en nyemission om 10,4 Mkr fördelat på 8 miljoner aktier. Det motsvarar en kurs på 1,30 kr per aktie, vilket ska jämföras med teckningskursen i noteringen: 5 kr per aktie (unit).

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Lumito har genomfört flera nyemissioner i närtid. Bolaget redovisar inte till vilken kurs dessa har genomförts i uppställningen kring aktiekapitalet. Det finns inte heller någon förteckning över de personer som ingått teckningsförbindelser. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Lumito-aktien börjas handla 10 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Lumito avbröt noteringen på First North. Nu har bolaget godkänts för notering på NGM Nordic MTF. Totalt blev väntetiden från sista teckningsdag 147 dagar.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Lumito föll med -58 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Lumito har haft en relativ kursutveckling om -53 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Lumito

Omsättning
Rörelseresultat
Vinst efter skatt
Nettoskuld
Börsvärde
P/E-tal
EV / Sales
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata