Livihop LIVI -66.7% från IPO


Teckningskurs: 15 kr Senaste kurs: 5.0 kr LIVI -1.8% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-02-13
Första handelsdag
2018-02-23
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Livihop
VD Carl Auer
Styrelseordförande Christian Paulsson
Omsättning Mkr 303 Mkr
Antal anställda 400
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.83 miljoner aktier (64.2%)
Antal aktier efter notering 7.5 miljoner
Hemsida livihop.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66.7%
Börsvärde efter notering 113 Mkr
Teckningskurs 15 kr
Sista teckningsdag 2018-02-13
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 16 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (9.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Westermark

Storägare

Ägare Innehav Andel
R.Palm 35.9 Mkr 31.8%
C.Auer 35.6 Mkr 31.5%
S.Palm 7.5 Mkr 6.7%
Mangold FK 3.1 Mkr 2.7%
G.Nordin 2.3 Mkr 2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mangold FK 2 Mkr 8.3%
G.Nordin 1.5 Mkr 6.3%
GoMobile 0.8 Mkr 3.1%
P.Nilsson 0.4 Mkr 1.6%
C.Auer 3 Mkr 12.5%
Med flera
Totalt åtagande: 16 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Livihop 3 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Livihop använder Mangold som rådgivare och certified adviser, samtidigt som Mangold äger aktier i bolaget och har teckningsåtaganden i noteringen.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Livihop har växt oerhört snabbt via förvärv på bara ett par år. Under 2017 gjordes två ytterligare förvärv som bidrar väsentligt till försäljningen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Livihop har haft en relativ kursutveckling om -57 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Livihop

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 111.7 Mkr 111.4 Mkr 78.3 Mkr
Rörelseresultat -0.3 Mkr 1.2 Mkr 0.9 Mkr
Vinst efter skatt -0.5 Mkr 0.7 Mkr 0.1 Mkr
Nettoskuld 23.5 Mkr 16.3 Mkr 4.4 Mkr
Börsvärde 37.0 Mkr 109.8 Mkr 110.9 Mkr
P/E-tal 29.0 41.7 40.3
EV / Sales 0.2 0.4 0.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 380.4 Mkr 259.1 Mkr 264.7 Mkr
Rörelseresultat 4.0 Mkr 5.7 Mkr 0.8 Mkr
Vinst efter skatt 1.3 Mkr 2.5 Mkr -0.4 Mkr
Nettoskuld 23.5 Mkr 11.1 Mkr 14.0 Mkr
Börsvärde 37.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 29.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.2 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata