Lime Technologies LIME 9% från IPO


Teckningskurs: 72 kr Senaste kurs: 78.5 kr LIME 2.5% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-12-04
Första handelsdag
2018-12-06
Börsplus analys
Läs analysen

Siffrorna för nyckelpersoner ägande och storägare är beräknade under förutsättning att ingen övertilldelningsoption utnyttjas.

Bolagsfakta vid notering

Bolag Lime Technologies
VD Erik Syrén
Styrelseordförande Peter Larsson
Omsättning Mkr 233 Mkr
Antal anställda 189
Börsvärde efter notering 900 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.4 miljoner aktier (19.2%)
Antal aktier efter notering 12.5 miljoner
Hemsida www.lime-technologies.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 319 Mkr (0% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 900 Mkr
Teckningskurs 72 kr
Sista teckningsdag 2018-12-04
Antal flaggor 0 st
Teckningsåtagande Mkr 147 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 9 Mkr (3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, SEB
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson

Storägare

Ägare Innehav Andel
Monterro 1 317.9 Mkr 35.3%
Erik Syrén (via bolag) 90 Mkr 10%
Swedbank Robur 83.1 Mkr 9.2%
Grenspecialisten 67.4 Mkr 7.5%
LMK 30.6 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
Monterro 1 360 Mkr 112.9%
Martin Modéer 4.5 Mkr 1.4%
Jonas Jakobsson 2.2 Mkr 0.7%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 30 Mkr 9.4%
Grenspecialisten 30.6 Mkr 9.6%
LMK 30.6 Mkr 9.6%
RoosGruppen 30.6 Mkr 9.6%
C WorldWide 25 Mkr 7.8%
Med flera
Totalt åtagande: 146.8 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%