Karnov Group KAR 0.5% från IPO


Teckningskurs: 43 kr Senaste kurs: 43.2 kr KAR 0.5% idag
Lista
Nasdaq Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2019-04-09
Första handelsdag
2019-04-11
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Karnov Group
VD Flemming Breinholt
Styrelseordförande Magnus Mandersson
Omsättning Mkr 715 Mkr
Antal anställda 251
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.28 miljoner aktier (6.4%)
Antal aktier efter notering 97.7 miljoner
Hemsida www.karnovgroup.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 1871 Mkr (43% nyemission)
Säkrad andel (%) 32.7%
Börsvärde efter notering 4200 Mkr
Teckningskurs 43 kr
Sista teckningsdag 2019-04-09
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 611 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 103 Mkr (5.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, Nordea
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, White & Case LLP, Rothschild & Co

Storägare

Ägare Innehav Andel
FAPI 1225.3 Mkr 29.2%
General Electric 266.7 Mkr 6.4%
Torreal 222.3 Mkr 5.3%
Vind AS 210 Mkr 5%
AP4 197 Mkr 4.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
General Electric Pension 140.4 Mkr 7.5%
RPO King 93.6 Mkr 5%
Five Arrows 73.7 Mkr 3.9%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Vindd AS 210 Mkr 11.2%
Lazard Asset Management 200 Mkr 10.7%
AP4 197 Mkr 10.5%
Magnus Mandersson 3 Mkr 0.2%
Ulf Bonnevier 0.5 Mkr 0%
Med flera
Totalt åtagande: 610.8 Mkr 32.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Karnov Group 2 st

  • Komplext erbjudande

    Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


    De många emissionerna gör det svårt att hänga med. Det görs en emission riktad till allmänheten på 18,5m aktier där även 25m befintliga aktier säljs ut. De befintliga aktierna som säljs ut kan dock ökas med ytterligare 17m aktier. En övertilldelningsoption om 9,1m befintliga aktier riktas till managers (Carnegie och Nordea), som de kan nyttja upp till 30 dagar efter att handeln på Nasdaq inletts. I upplägget ingår också att det görs en minskning av aktiekapitalet med indragning av fem sorters preferensaktier (som alla har olika världen), kvittning av aktieägarlån och en nyemission med villkor om betalning med apportegendom bestående av aktier i dotterbolaget KARN Holdco med syfte att få det helägt.

  • Storaffär inför IPO

    Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


    Åren 2016 och 2017 stod förvärvad tillväxt för 2,4% respektive 2,8% av nettoomsättningen. Men 2018 stod den för hela 49,5 %. Anledningen är att ett stort förvärv gjordes i januari 2018 då Norstedts Juridik köptes. Det är visserligen 15 månader sedan köpet genomfördes men då det fick koncernens omsättning att öka med närmare 50 procent är det ändå motiverat att hissa en flagga.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.