JonDeTech JDT -66.9% från IPO


Teckningskurs: 16 kr Senaste kurs: 5.3 kr JDT 9.5% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-05-14
Första handelsdag
2018-05-25
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag JonDeTech
VD Robert Ekström
Styrelseordförande Michael Olsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 290 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.3 miljoner aktier (56.8%)
Antal aktier efter notering 18.1 miljoner
Hemsida www.jondetech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 66.7%
Börsvärde efter notering 290 Mkr
Teckningskurs 16 kr
Sista teckningsdag 2018-05-14
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 20 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (16.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Redeye
Certified Adviser/Mentor Redeye
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Storägare

Ägare Innehav Andel
Patrik Lundström och Michael Olsson 92.9 Mkr 32.1%
Mikael Lindeberg 40.5 Mkr 14%
Bengt Lindblad 30.4 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ålandsbanken 5.3 Mkr 17.8%
LMK Ingen uppgift Ingen uppgift
Robert Ekström Ingen uppgift Ingen uppgift
Back in Black Capital Ingen uppgift Ingen uppgift
Med flera
Totalt åtagande: 20 Mkr 66.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor JonDeTech 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  JonDeTech betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 16,7 procent av erbjudandet.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  JonDeTech visar ingen utförlig förteckning över teckningsåtagarna. Detta är ingen större sak men det vore exempelvis intressant att veta hur mycket vd Robert Ekström, som deltar i nyemissionen, väljer att teckna för.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  JonDeTech föll med -31 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  JonDeTech har haft en relativ kursutveckling om -69 procent sedan noteringen.

Finansiell data för JonDeTech

Q3-2018 Q2-2018 Q4-2017
Omsättning 0.0 Mkr - -
Rörelseresultat -5.1 Mkr - -
Vinst efter skatt -5.1 Mkr - -
Nettoskuld -39.3 Mkr - -
Börsvärde 89.7 Mkr 211.4 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.0 -9.8 0.0
EV / Sales 5.4 19.6 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -15.0 Mkr -9.3 Mkr -10.0 Mkr
Vinst efter skatt -15.0 Mkr -9.3 Mkr -10.0 Mkr
Nettoskuld -39.3 Mkr -32.2 Mkr -2.6 Mkr
Börsvärde 89.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.0 0.0 0.0
EV / Sales 5.4 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata