Jetty JETTY -32.2% från IPO


Teckningskurs: 5.75 kr Senaste kurs: 3.9 kr JETTY 3.5% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-10-16
Första handelsdag
2018-11-12
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Jetty
VD Dan Sonesson
Styrelseordförande Magnus Uppsäll
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.36 miljoner aktier (52.3%)
Antal aktier efter notering 6.4 miljoner
Hemsida jetty.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 71.9%
Börsvärde efter notering 37 Mkr
Teckningskurs 5.75 kr
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 7 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Magnus Uppsäll 9.7 Mkr 26.3%
Dan Sonesson (via bolag) 4.4 Mkr 11.8%
Lisa Nilsson 4.4 Mkr 11.8%
Swace Digital 3.4 Mkr 9.1%
Name Navigation 1.6 Mkr 4.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swace Digital 2.2 Mkr 22.2%
Patrick Bergström 0.8 Mkr 8%
Name Navigation 0.7 Mkr 6.9%
Mattias Forslin 0.6 Mkr 5.7%
Massimiliano Franzé 0.4 Mkr 3.4%
Med flera
Totalt åtagande: 7.2 Mkr 71.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Jetty 5 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Jetty använder InWest som rådgivare, vars företrädare ställer upp som teckningsåtagare i erbjudandet.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Jetty har lock-up för de tre största ägarna i bolaget. Däremot inkluderas inte Swace Digital, som tillsammans med tidigare ägande och ett teckningsåtagande (via kvitterade aktier) kommer äga omkring 9 procent av bolaget. Två ledamöter i bolaget täcks inte av lock-up.

  Jettys vd Dan Sonesson svarar:

  - Angående säljsugen storägare: Swace Digital har också gått med på en lock-up. Detta blev, tyvärr, klart för sent för att kunna införas i memorandumet.

  Börsplus kommentar: Bra nyheter om Swace. Men intrycket kvarstår att viktiga ägare har sett det som viktigt att kunna sälja aktien.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Jetty redovisar en ägarlista som den ska se ut efter noteringen. Där inkluderas dock inte de teckningsåtaganden som genomförs i samband med emissionen. Vi får inte siffrorna att gå ihop.

  Jettys vd Dan Sonesson svarar:

  - Angående memorandumet: även där snabba processer och tidsbrist, tyvärr. Teckningsåtagare kom in så sent att de inte hanns med att tas upp i cap table efter emission (mer än kommentar än en invändning).

  Börsplus kommentar: Bra med ett rakt och trovärdigt svar. Men intrycket av hastverk kvarstår.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Jetty föll med -11 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Jetty har haft en relativ kursutveckling om -32 procent sedan noteringen.