JetPak JETPAK -2.9% från IPO


Teckningskurs: 45 kr Senaste kurs: 43.7 kr JETPAK 0.4% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-12-03
Första handelsdag
2018-12-05
Börsplus analys
Läs analysen

Siffrorna för nyckelpersoner ägande och storägare är beräknade under förutsättning att ingen övertilldelningsoption utnyttjas. Alla siffror baseras på att prisintervallet hamnar i mittpunkten.

Bolagsfakta vid notering

Bolag JetPak
VD Kenneth Marx
Styrelseordförande John Dueholm
Omsättning Mkr 802 Mkr
Antal anställda 202
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.18 miljoner aktier (1.5%)
Antal aktier efter notering 11.8 miljoner
Hemsida jetpakgroup.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 235 Mkr (92% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 533 Mkr
Teckningskurs 45 kr
Sista teckningsdag 2018-12-03
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 32 Mkr (13.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare ABG Sundal Collier, Pareto
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare SEB, Baker & McKenzie, Hammarskiöld

Storägare

Ägare Innehav Andel
Polaris 303.8 Mkr 57%
Kommanditselskabet 3.1 Mkr 0.6%
Kenneth Marx 3.1 Mkr 0.6%
Rikard Lidén 0.7 Mkr 0.1%
Peter Hallman 0.6 Mkr 0.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor JetPak 3 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  JetPak betalar cirka 32 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13,6 procent av erbjudandet.

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Jetpak har ett brett kursintervall på omkring 17 procent, samtidigt som det finns två olika sorters övertilldelningsoptioner. Grunden är att Jetpak emitterar nya aktier till ett värde av 235 Mkr. Utöver detta kan erbjudandet utökas med mellan 100 - 190 Mkr, där befintliga aktieägare säljer aktier. Slutligen tillkommer ännu en övertilldelningoption där befintliga aktieägare kan sälja ytterligare 1,3 miljoner aktier.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  JetPak föll med -6 procent under den första handelsdagen.