IRLAB IRLAB A 436.7% från IPO


Teckningskurs: 60 kr Senaste kurs: 322.0 kr IRLAB A -0.9% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-02-10
Första handelsdag
2017-02-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag IRLAB
VD Nicholas Waters
Styrelseordförande Anders Vedin
Omsättning Mkr -
Antal anställda 9
Börsvärde efter notering 420 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.0 miljoner
Hemsida www.irlab.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 116 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 78.4%
Börsvärde efter notering 420 Mkr
Teckningskurs 60 kr
Sista teckningsdag 2017-02-10
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 91 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (13% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Stockholm Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat, Delphi, Hjalmarsons och Partners, investigum, Avanza Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sivert Larsson Foundation 34.3 Mkr 8.2%
FV Group 27.6 Mkr 6.6%
Nicholas Waters 8.8 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Johnsson 12.5 Mkr 10.8%
Vätterleden 10 Mkr 8.6%
FV Group 11.5 Mkr 9.9%
Baretten Konsult 11.2 Mkr 9.7%
Med flera
Totalt åtagande: 90.8 Mkr 78.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor IRLAB 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  IRLAB betalar cirka 15 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 13 procent av erbjudandet. Bolaget har efter noteringen påpekat att emissionskostnaderna endast blev 8,3 Mkr.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  IRLAB föll med -2 procent under den första handelsdagen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  IRLAB tecknades till 129 procent.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  IRLAB-aktien börjas handla 18 dagar efter sista anmälningsdag.

Finansiell data för IRLAB

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -15.9 Mkr -23.5 Mkr -15.9 Mkr -13.0 Mkr -20.7 Mkr -10.6 Mkr
Vinst efter skatt -15.8 Mkr -23.8 Mkr -15.9 Mkr -13.0 Mkr -20.7 Mkr -10.6 Mkr
Nettoskuld -151.9 Mkr -170.2 Mkr -60.7 Mkr -74.7 Mkr -96.1 Mkr -106.8 Mkr
Börsvärde 2518.3 Mkr 1423.2 Mkr 761.5 Mkr 734.5 Mkr 725.4 Mkr 638.8 Mkr
P/E-tal -36.3 -19.1 -13.2 -13.1 -11.6 -12.6
EV / Sales 158819.0 13634.9 7462.9 542.6 527.9 422.5
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.1 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -68.3 Mkr -54.2 Mkr -46.1 Mkr
Vinst efter skatt -68.5 Mkr -56.2 Mkr -42.7 Mkr
Nettoskuld -151.9 Mkr -74.7 Mkr -25.3 Mkr
Börsvärde 2518.3 Mkr 734.5 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -36.3 -13.1 0.0
EV / Sales 158819.0 542.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata