Intervacc IVACC -26% från IPO


Teckningskurs: 10 kr Senaste kurs: 7.4 kr IVACC 4.8% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-03-17
Första handelsdag
2017-04-07
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Intervacc
VD Jan-Ingmar Flock
Styrelseordförande Rune Bergman
Omsättning Mkr 56 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 161 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida intervacc.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 50 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85%
Börsvärde efter notering 161 Mkr
Teckningskurs 10 kr
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 43 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Aktieinvest, Lindahl

Storägare

Ägare Innehav Andel
K Janzon Holding 25.3 Mkr 15.6%
Lyftet Holding 20 Mkr 12.4%
N.R. Bergman 15.1 Mkr 9.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Rothesay 8 Mkr 16%
Humle 1 Mkr 2%
LMK 1 Mkr 2%
Per Vasilis 1 Mkr 2%
Per Nilsson 1 Mkr 2%
Totalt åtagande: 42.5 Mkr 85%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Intervacc 3 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Intervacc-aktien börjas handla 21 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Intervacc föll med -21 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Intervacc har haft en relativ kursutveckling om -62 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Intervacc

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 17.7 Mkr 3.8 Mkr 3.1 Mkr 11.1 Mkr 22.6 Mkr
Rörelseresultat -12.3 Mkr -5.6 Mkr -7.0 Mkr -2.6 Mkr -2.0 Mkr
Vinst efter skatt -10.9 Mkr -4.3 Mkr -6.6 Mkr -2.3 Mkr -2.3 Mkr
Nettoskuld -46.9 Mkr -8.3 Mkr -21.5 Mkr -31.1 Mkr -38.9 Mkr
Börsvärde 181.4 Mkr 101.1 Mkr 118.2 Mkr 114.8 Mkr 79.4 Mkr
P/E-tal -7.5 -6.5 -9.3 -10.5 -11.0
EV / Sales 3.5 2.2 1.9 1.6 0.7
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 35.6 Mkr 48.0 Mkr 55.6 Mkr
Rörelseresultat -27.6 Mkr -13.7 Mkr -7.4 Mkr
Vinst efter skatt -24.2 Mkr -12.8 Mkr -6.8 Mkr
Nettoskuld -46.9 Mkr -21.5 Mkr -13.3 Mkr
Börsvärde 181.4 Mkr 118.2 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -7.5 -9.3 0.0
EV / Sales 3.5 1.9 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata