Integrum INTEG B -49.5% från IPO


Teckningskurs: 20 kr Senaste kurs: 10.1 kr INTEG B 7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-05-09
Första handelsdag
2017-05-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Integrum
VD Jonas Bergman
Styrelseordförande Thomas Nortoft
Omsättning Mkr 17 Mkr
Antal anställda 14
Börsvärde efter notering 174 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.7 miljoner
Hemsida integrum.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 50.9%
Börsvärde efter notering 174 Mkr
Teckningskurs 20 kr
Sista teckningsdag 2017-05-09
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 11 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (12.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Söderlind & Co
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare Setterwalls

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rickard Brånemark 121 Mkr 69.5%
Rothesay 9.4 Mkr 5.4%
Nordica Life 4.8 Mkr 2.8%
Gerhard Dal 2 Mkr 1.2%
Per Vasilis 2 Mkr 1.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Gert Nordin 2 Mkr 9.1%
Öhman 2 Mkr 9.1%
Spectric Intelligence 2 Mkr 9.1%
Per Nilsson 0.5 Mkr 2.3%
Totalt åtagande: 11.2 Mkr 50.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Integrum 3 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Integrum betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,7 procent av erbjudandet.

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  Integrum har en rad olika avtal med grundaren Rickard Brånemark. Börsplus förstår inte innebörden av alla dessa men konstaterar att komplexiteten är utöver det normala.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Integrum har haft en relativ kursutveckling om -30 procent sedan noteringen.

Nyheter om Integrum

Inga nyheter hittades för Integrum.

Finansiell data för Integrum

Q1-2019 Q4-2018 Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 3.9 Mkr 3.0 Mkr 1.3 Mkr 5.1 Mkr 5.8 Mkr
Rörelseresultat -5.6 Mkr -7.0 Mkr -7.9 Mkr -2.7 Mkr -1.2 Mkr
Vinst efter skatt -5.7 Mkr -7.1 Mkr -7.9 Mkr -2.4 Mkr -1.0 Mkr
Nettoskuld -4.2 Mkr -11.5 Mkr -17.0 Mkr -24.0 Mkr -23.2 Mkr
Börsvärde 89.1 Mkr 233.1 Mkr 256.0 Mkr 214.4 Mkr 234.5 Mkr
P/E-tal -3.9 -12.7 -15.0 -20.9 -25.0
EV / Sales 4.5 10.8 11.6 7.9 9.7
Helår 2019 RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 13.3 Mkr 15.2 Mkr 17.8 Mkr 12.3 Mkr
Rörelseresultat -23.2 Mkr -18.8 Mkr -6.1 Mkr 0.1 Mkr
Vinst efter skatt -23.0 Mkr -18.4 Mkr -5.7 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld -4.2 Mkr -11.5 Mkr -3.5 Mkr 4.0 Mkr
Börsvärde 89.1 Mkr 233.1 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -3.9 -12.7 0.0 0.0
EV / Sales 4.5 10.8 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata