Initiator Pharma INIT -27.3% från IPO


Teckningskurs: 5.5 kr Senaste kurs: 4.0 kr INIT 4.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-02-09
Första handelsdag
2017-03-16
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Initiator Pharma
VD Claus Olesen
Styrelseordförande Magnus Persson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2 miljoner aktier (23.1%)
Antal aktier efter notering 8.7 miljoner
Hemsida initiatorpharma.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 58%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 5.5 kr
Sista teckningsdag 2017-02-09
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 12 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Dan Peters 2.7 Mkr 5.7%
Ulf Simonsen 2.7 Mkr 5.7%
Mikael Thomsen 2.7 Mkr 5.7%
Claus Elsborg Olesen 2.7 Mkr 5.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 11.2 Mkr 54.6%
Leif Peters 0.4 Mkr 2%
Claus Oleses 0 Mkr 0.2%
Ulf Simonsen 0 Mkr 0.2%
Torgeir Vaage 0 Mkr 0.2%
Totalt åtagande: 11.9 Mkr 58%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Initiator Pharma 2 st

  • Kort historik

    Bra information gör att investerare fattar klokare beslut. IPO-bolag som uppvisar enstaka år av finansiell historik är ofta nystartade, omstrukturerade eller har andra skäl att inte visa hela bilden.


    Initiator Pharma har bara funnits sedan mitten av 2016 och går nu ett drygt halvår senare till börsen.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Initiator Pharma har haft en relativ kursutveckling om -50 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Initiator Pharma

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -4.0 Mkr -4.3 Mkr -4.9 Mkr -3.2 Mkr -2.6 Mkr
Vinst efter skatt -4.5 Mkr -4.5 Mkr -3.0 Mkr -3.2 Mkr -2.8 Mkr
Nettoskuld -13.7 Mkr -3.1 Mkr -9.2 Mkr -13.9 Mkr -15.1 Mkr
Börsvärde 26.2 Mkr 30.4 Mkr 38.0 Mkr 38.5 Mkr 38.5 Mkr
P/E-tal -1.7 -2.2 -3.5 -4.3 -6.6
EV / Sales - - - - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -16.4 Mkr -12.2 Mkr -1.1 Mkr
Vinst efter skatt -15.3 Mkr -11.0 Mkr -1.1 Mkr
Nettoskuld -13.7 Mkr -9.2 Mkr -0.2 Mkr
Börsvärde 26.2 Mkr 38.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.7 -3.5 0.0
EV / Sales - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata