Infrea INFREA -24.1% från IPO


Teckningskurs: 22 kr Senaste kurs: 16.7 kr INFREA -1.6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-04-12
Första handelsdag
2018-04-20
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Infrea
VD Tony Andersson
Styrelseordförande Urban Sturk
Omsättning Mkr 646 Mkr
Antal anställda 2
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.99 miljoner aktier (31%)
Antal aktier efter notering 16.1 miljoner
Hemsida infrea.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 354 Mkr
Teckningskurs 22 kr
Sista teckningsdag 2018-04-12
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (14.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Kaidin Advokat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Erik Lindeblad 63.4 Mkr 17.9%
CNI Nordic 35.2 Mkr 9.9%
FV Group 28.9 Mkr 8.2%
Stig Forslund 22.4 Mkr 6.3%
Urban Sturk 20.6 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Infrea 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Infrea betalar cirka 4 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 14,5 procent av erbjudandet.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Infrea tecknades till 66 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Infrea föll med -14 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Infrea har haft en relativ kursutveckling om -23 procent sedan noteringen.

Nyheter om Infrea

Inga nyheter hittades för Infrea.

Finansiell data för Infrea

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 251.6 Mkr
P/E-tal -44.9
EV / Sales 178.9
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 1.4 Mkr 0.8 Mkr
Rörelseresultat -5.5 Mkr -3.4 Mkr
Vinst efter skatt -5.6 Mkr 1.0 Mkr
Nettoskuld -1.1 Mkr -3.4 Mkr
Börsvärde 251.6 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -44.9 0.0
EV / Sales 178.9 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata