Indentive INDEN B -94.4% från IPO


Teckningskurs: 18 kr Senaste kurs: 1.0 kr INDEN B 14.9% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-10-20
Första handelsdag
2017-11-13
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Indentive
VD Lars-Thomas Rasmussen
Styrelseordförande Mikael Hult
Omsättning Mkr 15 Mkr
Antal anställda 31
Börsvärde efter notering 99 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.5 miljoner
Hemsida indentive.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 30 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 41%
Börsvärde efter notering 99 Mkr
Teckningskurs 18 kr
Sista teckningsdag 2017-10-20
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 12 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Remium
Certified Adviser/Mentor Remium
Övriga rådgivare Aktieinvest, Delphi, Nordnet Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
Mattias Andersson 8.6 Mkr 8.7%
Anders Brink 7.7 Mkr 7.8%
Carl-Johan Gerhardsson 7.6 Mkr 7.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Aggregate Media Fund 4.5 Mkr 15%
Med flera
Totalt åtagande: 12.3 Mkr 41%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Indentive 4 st

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  Indentive har tagit emot teckningsåtaganden motsvarande 12 Mkr. Av dessa ska 4,5 Mkr på det lite udda sättet kvittas mot marknadsföring.

 • Överdrivet fokus på trender och omvärld

  Börsplus gillar bolag som kan och vill prata konkret om den egna verksamheten. Övergripande säljsnack om heta trender (som AI, Big Data, VR och elbilar), buzzwords (Agilitet, CSR, IoT) och framtida mångmiljardmarknader är en varningsflagga eftersom det är en metod som ofta används för att locka godtrogna investerare.


  Indentives prospekt lyfter IoT-marknadens möjligheter så mycket att möjligheterna för Indentives produkter hamnar i skymundan. Det är svårt att förstå verksamheten.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Indentive föll med -15 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Indentive har haft en relativ kursutveckling om -86 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Indentive

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 2.6 Mkr 4.3 Mkr 6.1 Mkr 8.6 Mkr 8.0 Mkr
Rörelseresultat -5.6 Mkr -6.2 Mkr -6.9 Mkr -11.5 Mkr -6.2 Mkr
Vinst efter skatt -5.7 Mkr -6.3 Mkr -7.0 Mkr -11.6 Mkr -6.4 Mkr
Nettoskuld 9.6 Mkr 6.0 Mkr 4.4 Mkr -7.4 Mkr 4.5 Mkr
Börsvärde 5.5 Mkr 54.5 Mkr 61.3 Mkr 53.7 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.2 -2.2 -2.5 -3.0 0.0
EV / Sales 0.5 2.2 1.9 1.7 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 21.5 Mkr 16.6 Mkr 15.7 Mkr 15.2 Mkr
Rörelseresultat -30.3 Mkr -17.7 Mkr 0.4 Mkr 0.3 Mkr
Vinst efter skatt -30.6 Mkr -18.0 Mkr 0.1 Mkr 0.1 Mkr
Nettoskuld 9.6 Mkr -7.4 Mkr 3.9 Mkr 2.2 Mkr
Börsvärde 5.5 Mkr 53.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.2 -3.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.5 1.7 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata