IA Industriarmatur IAG -29.4% från IPO


Teckningskurs: 17 kr Senaste kurs: 12.0 kr IAG -3.2% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-05-25
Första handelsdag
2018-06-11
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag IA Industriarmatur
VD Jan-Eric Nilsson
Styrelseordförande Johan Rask
Omsättning Mkr 35 Mkr
Antal anställda 13
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.83 miljoner aktier (46.5%)
Antal aktier efter notering 3.9 miljoner
Hemsida industriarmatur.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 19%
Börsvärde efter notering 67 Mkr
Teckningskurs 17 kr
Sista teckningsdag 2018-05-25
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 1 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (14% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
iOWA Holding 22.7 Mkr 33.8%
Chalmers Tekniska Högskola 8.9 Mkr 13.2%
Göran Nordlund 4.2 Mkr 6.3%
Jan-Åke Herdin 1.7 Mkr 2.5%
Stephan Mangold 1.3 Mkr 1.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Rask 0.2 Mkr 2.8%
Jörgen Hentschel 0.7 Mkr 9.9%
Göran Nordlund 0.5 Mkr 6.3%
Totalt åtagande: 1.4 Mkr 19%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor IA Industriarmatur 4 st

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  IA Industriarmatur har ingått ett distributörsavtal i Australien som inte tycks vara skrivet enligt lokala lagstagade regler. IA framhåller avtalet som en potentiell risk som kan medföra ytterligare kostnader på ett tydligt sätt.

 • Överdrivet fokus på trender och omvärld

  Börsplus gillar bolag som kan och vill prata konkret om den egna verksamheten. Övergripande säljsnack om heta trender (som AI, Big Data, VR och elbilar), buzzwords (Agilitet, CSR, IoT) och framtida mångmiljardmarknader är en varningsflagga eftersom det är en metod som ofta används för att locka godtrogna investerare.


  IA har ett prospekt som gång på gång återkommer till modeord som IoT och digitalisering.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  IA Industriarmatur föll med -6 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  IA Industriarmatur har haft en relativ kursutveckling om -26 procent sedan noteringen.

Finansiell data för IA Industriarmatur

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 8.0 Mkr 9.1 Mkr 7.6 Mkr 13.5 Mkr
Rörelseresultat -1.6 Mkr -0.7 Mkr -1.1 Mkr 3.7 Mkr
Vinst efter skatt -1.7 Mkr -0.7 Mkr -1.1 Mkr 3.9 Mkr
Nettoskuld 0.6 Mkr -5.3 Mkr -0.3 Mkr 4.0 Mkr
Börsvärde 53.2 Mkr 67.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 174.0 49.1 0.0 0.0
EV / Sales 1.3 1.6 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 38.3 Mkr 32.3 Mkr 29.0 Mkr 28.0 Mkr
Rörelseresultat 0.4 Mkr 0.4 Mkr -0.4 Mkr -2.8 Mkr
Vinst efter skatt 0.3 Mkr 0.3 Mkr -0.9 Mkr -3.2 Mkr
Nettoskuld 0.6 Mkr 4.0 Mkr 6.0 Mkr 9.4 Mkr
Börsvärde 53.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 174.0 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 1.3 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata