I-Tech ITECH 226.8% från IPO


Teckningskurs: 20.5 kr Senaste kurs: 67.0 kr ITECH 1.4% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-05-18
Första handelsdag
2018-05-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag I-Tech
VD Philip Chaabane
Styrelseordförande Stefan Sedersten
Omsättning Mkr 22 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 239 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.03 miljoner aktier (8.8%)
Antal aktier efter notering 11.7 miljoner
Hemsida i-tech.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 38 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 69.5%
Börsvärde efter notering 239 Mkr
Teckningskurs 20.5 kr
Sista teckningsdag 2018-05-18
Antal varningsflaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 27 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (10.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Erik Penser Bank
Certified Adviser/Mentor Erik Penser Bank
Övriga rådgivare MAQS

Storägare

Ägare Innehav Andel
Vicore Pharma 42.6 Mkr 17.8%
Cambrex 39.9 Mkr 16.7%
Almi 39 Mkr 16.3%
Ponoma-gruppen 25.8 Mkr 10.8%
Stefan Sedersten 8.8 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Unionen 9.2 Mkr 24%
Göran Källebo 3.6 Mkr 9.3%
Zonda Partners 2.1 Mkr 5.3%
Chirp AB 2.1 Mkr 5.3%
Akilakonsulting 1.7 Mkr 4.5%
Totalt åtagande: 26.7 Mkr 69.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor I-Tech 2 st

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  I-Tech är otydliga om en övertilldelningsoption, som ska användas vid stort intresse. Det är otydligt vad som anses vara ett fulltecknat erbjudande. Från prospektet: "Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras 44,1 MSEK före emissionskostnader". Av detta är cirka 6 Mkr övertilldelningsoption.

  Det står också att övertilldelningsoptionen består av befintliga aktier, medan den i en uppställning kring aktiekapitalet utgörs av nyemitterade aktier.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  I-Tech har flera stavfel i prospektet.

Finansiell data för I-Tech

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 9.3 Mkr 3.8 Mkr -
Rörelseresultat -2.5 Mkr -3.3 Mkr -
Vinst efter skatt -2.3 Mkr -3.4 Mkr -
Nettoskuld -50.7 Mkr -13.4 Mkr -
Börsvärde 709.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -72.5 0.0 0.0
EV / Sales 24.4 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 25.8 Mkr 17.8 Mkr 17.0 Mkr
Rörelseresultat -9.6 Mkr -7.4 Mkr -6.8 Mkr
Vinst efter skatt -9.8 Mkr -8.4 Mkr -7.1 Mkr
Nettoskuld -50.7 Mkr -20.5 Mkr -17.1 Mkr
Börsvärde 709.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -72.5 0.0 0.0
EV / Sales 24.4 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata