Hoodin HOODIN -78.1% från IPO


Teckningskurs: 4.1 kr Senaste kurs: 0.9 kr HOODIN -13.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-10-16
Första handelsdag
2018-11-07
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hoodin
VD Marcus Emne
Styrelseordförande Peter Wendel
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.78 miljoner aktier (36.6%)
Antal aktier efter notering 10.3 miljoner
Hemsida www.hoodin.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 37.1%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.1 kr
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marcus Emne 7.1 Mkr 16.9%
Peter Wendel (via bolag) 6.7 Mkr 15.7%
Jakob Jensen Pruhz 3.8 Mkr 9%
Alexander Wietz 3.2 Mkr 7.4%
Jan Halling (via bolag) 1.4 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Peter Wendel (via bolag) 2.1 Mkr 16.9%
Lennart Bergström 0.3 Mkr 2%
Peter Nilsson 0.1 Mkr 0.7%
Christian Månsson 0.1 Mkr 0.7%
Jimmie Landermann 0.1 Mkr 0.6%
Med flera
Totalt åtagande: 4.6 Mkr 37.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Hoodin 5 st

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Hoodin har flera styrelseledamöter som i olika roller varit inblandande i konkurser hos andra bolag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Hoodin beslutade att förlänga teckningstiden och första beräknade handelsdag på Spotlight.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Hoodin tecknades till 69 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Hoodin föll med -63 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Hoodin har haft en relativ kursutveckling om -70 procent sedan noteringen.