Hoodin 0% från IPO


Teckningskurs: 4.1 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-10-16
Första handelsdag
2018-11-05
Börsplus analys
Läs analysen

Första handelsdag 2018-11-05

Bolagsfakta vid notering

Bolag Hoodin
VD Marcus Emne
Styrelseordförande Peter Wendel
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 10
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.78 miljoner aktier (36.6%)
Antal aktier efter notering 10.3 miljoner
Hemsida www.hoodin.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 37.1%
Börsvärde efter notering 42 Mkr
Teckningskurs 4.1 kr
Sista teckningsdag 2018-10-16
Antal varningsflaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Marcus Emne 7.1 Mkr 16.9%
Peter Wendel (via bolag) 6.7 Mkr 15.7%
Jakob Jensen Pruhz 3.8 Mkr 9%
Alexander Wietz 3.2 Mkr 7.4%
Jan Halling (via bolag) 1.4 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Peter Wendel (via bolag) 2.1 Mkr 16.9%
Lennart Bergström 0.3 Mkr 2%
Peter Nilsson 0.1 Mkr 0.7%
Christian Månsson 0.1 Mkr 0.7%
Jimmie Landermann 0.1 Mkr 0.6%
Totalt åtagande: 4.6 Mkr 37.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor Hoodin 2 st

  • CV med plumpar

    För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


    Hoodin har flera styrelseledamöter som i olika roller varit inblandande i konkurser hos andra bolag.

  • Försenad process

    När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


    Hoodin beslutade för att förlänga teckningstiden och första beräknade handelsdag på Spotlight.