H&D Wireless HDW B -56.3% från IPO


Teckningskurs: 8 kr Senaste kurs: 3.5 kr HDW B 7.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-08
Första handelsdag
2017-12-22
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag H&D Wireless
VD Pär Bergsten
Styrelseordförande Håkan Djuphammar
Omsättning Mkr -
Antal anställda 29
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.64 miljoner aktier (39%)
Antal aktier efter notering 17.0 miljoner
Hemsida www.hd-wireless.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 97%
Börsvärde efter notering 136 Mkr
Teckningskurs 8 kr
Sista teckningsdag 2017-12-08
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 2 Mkr
Garantiåtagande Mkr 22 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (19.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Törngren Magnell

Storägare

Ägare Innehav Andel
Pär Bergsten 40.1 Mkr 29.5%
Carl Elgh 4 Mkr 3%
Anders Grahn 3.8 Mkr 2.8%
Åke Jernberger 2.8 Mkr 2.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Agne Nyström 0.1 Mkr 0.2%
Carl Elgh 0 Mkr 0.1%
Carl Östholm 0 Mkr 0.1%
Totalt åtagande: 1.5 Mkr 6.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 2.7 Mkr 11.3 Mkr
Rune Löderup 2 Mkr 8.3 Mkr
Per Nilsson 2 Mkr 8.3 Mkr
Dividend 1.4 Mkr 5.8 Mkr
Gerhard Dal 1 Mkr 4.2 Mkr
Totalt åtagande: 21.8 Mkr 90.7%

Flaggor H&D Wireless 4 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  H&D Wireless är täckt av garantiåtaganden till cirka 91 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  H&D Wireless betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 19,1 procent av erbjudandet.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  H&D anger inte någon emissionskostnad i prospektet. Efter kontakt med bolaget förstår vi att kostnaden uppgår till cirka 10 procent av erbjudandet. Till detta adderar vi garantiersättningar.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  H&D Wireless har haft en relativ kursutveckling om -48 procent sedan noteringen.

Nyheter om H&D Wireless

Inga nyheter hittades för H&D Wireless.

Finansiell data för H&D Wireless

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 66.7 Mkr
P/E-tal -8.5
EV / Sales 186.1
Helår 2017
Omsättning 0.3 Mkr
Rörelseresultat -7.8 Mkr
Vinst efter skatt -7.8 Mkr
Nettoskuld -10.5 Mkr
Börsvärde 66.7 Mkr
P/E-tal -8.5
EV / Sales 186.1

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata