Green Landscaping GREEN 23.8% från IPO


Teckningskurs: 21 kr Senaste kurs: 26.0 kr GREEN 4% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-03-21
Första handelsdag
2018-03-23
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Green Landscaping
VD Johan Nordström
Styrelseordförande Per Sjöstrand
Omsättning Mkr 997 Mkr
Antal anställda 589
Börsvärde efter notering 746 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.72 miljoner aktier (16.1%)
Antal aktier efter notering 35.5 miljoner
Hemsida www.greenlandscaping.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 375 Mkr (20.0% nyemission)
Säkrad andel (%) 54.7%
Börsvärde efter notering 746 Mkr
Teckningskurs 21 kr
Sista teckningsdag 2018-03-21
Antal varningsflaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 205 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 16 Mkr (4.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor Pareto
Övriga rådgivare Avanza Bank, Setterwalls, Baker&McKenzie

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 195 Mkr 26.2%
Johan Nordström 71.2 Mkr 9.6%
Per Sjöstrand 31.9 Mkr 4.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 299.9 Mkr 80%
Knut Engqvist 16 Mkr 4.3%
Eblon 5.5 Mkr 1.5%
Peter Hedlin 4.4 Mkr 1.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Johan Nordström 15 Mkr 4%
Carl-Fredrik Meijer 0.8 Mkr 0.2%
Totalt åtagande: 205 Mkr 54.7%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor Green Landscaping 3 st

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Green Landscaping visar inte, utöver vd och CFO, namnen på ankarinvesterarna i noteringen.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Green Landscaping gjorde fyra förvärv 2017 som ihop nu står för en tredjedel av omsättningen och 57 procent av rörelseresultatet (ebitda). Två av bolagen har man endast ägt sedan december i fjol.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Green Landscaping föll med -1 procent under den första handelsdagen.

Nyheter om Green Landscaping Se alla

Se fler nyheter i arkivet