GoldBlue GOLDB MTF -89.7% från IPO


Teckningskurs: 5.85 kr Senaste kurs: 0.6 kr GOLDB MTF -0.7% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-11-24
Första handelsdag
2018-02-21
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag GoldBlue
VD Andre Rodrigues
Styrelseordförande Rune Löderup
Omsättning Mkr 8 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 183 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.67 miljoner aktier (21.3%)
Antal aktier efter notering 31.3 miljoner
Hemsida www.goldblue.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 88.7%
Börsvärde efter notering 183 Mkr
Teckningskurs 5.85 kr
Sista teckningsdag 2017-11-24
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 7 Mkr
Garantiåtagande Mkr 14 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, DLA Piper

Storägare

Ägare Innehav Andel
Rune Löderup 23.3 Mkr 12.7%
Watermill 14.8 Mkr 8.1%
Chartus 13.1 Mkr 7.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Effnetplattformen 1 Mkr 4.2%
A.Rodrigues 0.3 Mkr 1.2%
Rune Löderup 1 Mkr 4.2%
Totalt åtagande: 7 Mkr 29.1%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
G&W-kunder 14.3 Mkr 59.6 Mkr
Totalt åtagande: 14.3 Mkr 59.6%

Flaggor GoldBlue 10 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  GoldBlue är täckt av garantiåtaganden till cirka 60 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  GoldBlue betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,5 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  GoldBlue-aktien börjas handla 10 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  GoldBlues rådgivare och garantiåtagare i noteringen får betalt via nyemitterade aktier.

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  Goldblue har bara fyra anställda men en för sin storlek oerhört omfattande bolagsstruktur. Därutöver finns en lång rad snåriga avtal med diverse affärspartner och tidigare bolagsägare. Börsplus lyckas inte få rätsida på innebörden av alla dessa avtal och konstaterar att komplexiteten är långt över snittet.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  I GoldBlues notering är 51 procent av aktierna under lock-up. De som står under lock-up kan avyttra sina aktier inom 3, 6 eller 12 månader, beroende på storleken på innehavet. Oavsett tidsram är bilden att aktieägarna vill lätta på sina innehav.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  GoldBlue visar ingen förteckning över de personer som garanterar nyemissionen.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  GoldBlue har dragit tillbaka sin ansökan att listas på First North och riktar nu istället in sig på NGM Nordic MTF.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  GoldBlue föll med -26 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  GoldBlue har haft en relativ kursutveckling om -81 procent sedan noteringen.

Finansiell data för GoldBlue

Q2-2018
Omsättning 20.1 Mkr
Rörelseresultat -10.2 Mkr
Vinst efter skatt -10.2 Mkr
Nettoskuld -10.2 Mkr
Börsvärde 15.6 Mkr
P/E-tal -0.8
EV / Sales 0.1
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 54.1 Mkr 72.1 Mkr 43.0 Mkr
Rörelseresultat -19.7 Mkr -14.1 Mkr -5.4 Mkr
Vinst efter skatt -19.7 Mkr -14.1 Mkr -5.4 Mkr
Nettoskuld -10.2 Mkr -21.4 Mkr -7.5 Mkr
Börsvärde 15.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.8 0.0 0.0
EV / Sales 0.1 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata