Frill 0% från IPO


Teckningskurs: 5 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-06-14
Första handelsdag
2018-12-31
Börsplus analys
Läs analysen

Första handelsdag 2018-12-31

Bolagsfakta vid notering

Bolag Frill
VD Khosro Ezaz-Nikpay
Styrelseordförande Mats Lindstrand
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Nyckelpersoners ägande 6.35 miljoner aktier (25.7%)
Antal aktier efter notering 24.7 miljoner
Hemsida www.frill.eu
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 124 Mkr
Teckningskurs 5 kr
Sista teckningsdag 2018-06-14
Antal flaggor 9 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (12.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Eminova FK, Törngren Magnell

Storägare

Ägare Innehav Andel
Nordea Bank 15.6 Mkr 12.6%
Khosro Ezaz-Nikpay 13.9 Mkr 11.2%
Claes Elinder 11.5 Mkr 9.3%
Zendegii Retail 11.4 Mkr 9.2%
MyWorld Limited 6 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Frill 9 st

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  Frill skriver att de har en så kallad burn rate på 0,7 Mkr i månaden (8,4 Mkr per år). Samtidigt gjorde bolaget av med drygt 26 Mkr 2017. I den siffran ligger att de senaste förvärven bara är inkluderade sedan hösten 2017. I det senaste kvartalet gör bolaget av med närmare 6 Mkr. Det ger bilden att bolaget kommer behöva söka nya pengar inom 12 månader.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Frill visar inte om någon i ledning eller styrelse står under lock-up.

 • Bristfällig information 2 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Frill släppte den 25 maj ett pressmeddelande om en inställd företrädesemission och att man nu såg sig göra en riktad emission istället. Anledningen var att "ett fåtal större investerare visat intresse att investera i bolaget". Samtidigt finns inga teckningsåtaganden i den stundande emissionen. Var det lågt intresse som gjorde att Frill bytte siktet till börsen? Utöver detta finns det inte heller någon sammanställning kring intressekonflikter i memorandumet. Börsplus delar ut två flaggor.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  Frill skriver i prospektet att de avser att söka till First North under det andra kvartalet 2018. Det är en vag formulering.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Frill gjorde under hösten 2017 två förvärv som ökat omsättningen markant (pro forma).

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Frill har flera personer i styrelsen som har positioner i ett bolag som heter Zendegii. Härifrån har Frill förvärvat rättigheterna till en av sina produkter. I samma veva fick vd aktier värda över 25 Mkr. Zendegii är även aktieägare i Frill.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Frill-aktien börjas handla 200 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Frill har genomfört emissionen men kan fortfarande inte ange när listningen kommer ske.

Nyheter om Frill

Inga nyheter hittades för Frill.