Freetrailer FREETR -4.4% från IPO


Teckningskurs: 4.5 DKK Senaste kurs: 4.3 DKK FREETR 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-05-29
Första handelsdag
2018-06-14
Börsplus analys
Läs analysen

Alla SEK-belopp har växlats till kursen DKK/SEK 1,37

Bolagsfakta vid notering

Bolag Freetrailer
VD Allan Sønderskov Darré
Styrelseordförande Mikael Bartroff
Omsättning Mkr 30 Mkr
Antal anställda 35
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Nyckelpersoners ägande 3.58 miljoner aktier (38.9%)
Antal aktier efter notering 9.2 miljoner
Hemsida freetrailer.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 19 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 60%
Börsvärde efter notering 56 Mkr
Teckningskurs 4.5 DKK
Sista teckningsdag 2018-05-29
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 11 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (15% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Corpura
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Gemstone Capital, VP, Fredersen Advokat, Mazanti-Andersen Advokat, Sedermera FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Allan Sønderskov Darré 13.9 Mkr 33.7%
Aksel Blomgren Ambjørner 8.4 Mkr 20.4%
Mikael Bartroff 1.5 Mkr 3.6%
Peter Nilsson 0.7 Mkr 1.6%
Jimmie Landerman 0.7 Mkr 1.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Mikael Konnerup 0.9 Mkr 4.7%
Acasma 0.5 Mkr 2.8%
Göran Månsson 0.5 Mkr 2.8%
Per Nilsson 0.4 Mkr 1.9%
Philip Löchen 0.2 Mkr 1.1%
Med flera
Totalt åtagande: 11.4 Mkr 60%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Freetrailer 3 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Freetrailer har gett ut teckningsoptioner till rådgivaren Gemstone Capital med samma inlösenkurs som teckningskursen i noteringen.

  Freetrailers vd Allan Sønderskov Darré svarar:

  - Detta är en strategisk partner som stöttat bolaget i 2 år och som fortsatt vill vara involverade efter noteringen. Vi tycker därför att optionen är i bolagets och därmed aktieägarnas intresse. Notera också att optionen bara kan nyttjas till IPO-priset, dvs. det är i allas intresse att arbeta för värdeökning och det finns ingen rabatt, trots att vi har arbetat tillsammans i 2 år.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Freetrailers har flera slarvfel i prospektet.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Freetrailer betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 15,0 procent av erbjudandet.