Freedesk 0% från IPO


Teckningskurs: 3.5 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-04-06
Första handelsdag
2017-05-10
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Freedesk
VD Stefan Westergård
Styrelseordförande Cecilia Hollerup
Omsättning Mkr -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 12.3 miljoner
Hemsida www.thefreedesk.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 13 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 47.9%
Börsvärde efter notering 43 Mkr
Teckningskurs 3.5 kr
Sista teckningsdag 2017-04-06
Antal flaggor 7 st
Teckningsåtagande Mkr 6 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aqurat

Storägare

Ägare Innehav Andel
Stefan Westergård 12 Mkr 28%
Mödala Gruppen 2.6 Mkr 6.1%
Cecilia Hollerup 1.5 Mkr 3.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sedermera-kunder 4.6 Mkr 36.4%
M.Ahlin 0.6 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 6 Mkr 47.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Freedesk 7 st

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Freedesk anger att det finns en garantiteckning i prospektet. För denna saknas namn och belopp.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Freedesk anger på olika ställen i prospektet olika siffror för maxantalet aktier som kan emitteras.

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Freedesk har en styrelseordförande som varit inblandad i flera konkurser. Efter kontakt med bolaget förstår vi att det handlar om bolag inom samma koncern.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Freedesk första planerade handelsdag var den 27 april 2017. Den första handelsdagen inträffade istället 10 maj samma år.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Freedesk tecknades till 68 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Freedesk föll med -57 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Freedesk har haft en relativ kursutveckling om -77 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Freedesk

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 0.3 Mkr 0.3 Mkr 0.9 Mkr 0.2 Mkr 0.4 Mkr
Rörelseresultat -0.9 Mkr -1.0 Mkr -1.6 Mkr -1.8 Mkr -2.9 Mkr
Vinst efter skatt -0.9 Mkr -1.0 Mkr -1.6 Mkr -1.8 Mkr -2.9 Mkr
Nettoskuld -0.4 Mkr -1.4 Mkr -2.6 Mkr -4.5 Mkr -5.8 Mkr
Börsvärde 1.5 Mkr 10.5 Mkr 10.5 Mkr 11.7 Mkr 13.0 Mkr
P/E-tal -0.3 -1.4 -1.3 -1.5 -1.9
EV / Sales 0.5 3.7 3.2 4.4 3.4
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 1.6 Mkr 1.8 Mkr 1.6 Mkr
Rörelseresultat -5.2 Mkr -7.9 Mkr -2.3 Mkr
Vinst efter skatt -5.3 Mkr -7.9 Mkr -2.3 Mkr
Nettoskuld -0.4 Mkr -2.6 Mkr -2.7 Mkr
Börsvärde 1.5 Mkr 10.5 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.3 -1.3 0.0
EV / Sales 0.5 3.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata