FluoGuide 0% från IPO


Teckningskurs: 4.95 DKK Senaste kurs: 0.0 DKK 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2019-04-15
Första handelsdag
2019-05-07
Börsplus analys
Läs analysen

Alla SEK-belopp har växlats till kursen DKK/SEK 1,40

Första handelsdag 2019-05-07

Bolagsfakta vid notering

Bolag FluoGuide
VD Morten Albrechtsen
Styrelseordförande Arne Ferstad
Omsättning Mkr -
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.27 miljoner aktier (59.1%)
Antal aktier efter notering 7.2 miljoner
Hemsida fluoguide.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 22 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 50 Mkr
Teckningskurs 4.95 DKK
Sista teckningsdag 2019-04-15
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 14 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (14.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK, Nordnet Bank
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Andreas Kjaer (via bolag) 10.5 Mkr 29.4%
Morten Albrechtsen (via bolag) 7.4 Mkr 20.6%
Grethe Nørskov Rasmussen 1.2 Mkr 3.3%
Arne Ferstad 1.2 Mkr 3.3%
Patrik Dahlén 1 Mkr 2.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Patrik Dahlén 1 Mkr 4.5%
Grethe Nørskov Rasmussen 0.6 Mkr 2.7%
Arne Ferstad 0.6 Mkr 2.7%
Jimmie Landermann 0.4 Mkr 1.8%
Råsunda Invest 0.4 Mkr 1.6%
Med flera
Totalt åtagande: 13.9 Mkr 62%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor FluoGuide 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    FluoGuide betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 14,4 procent av erbjudandet.

  • Kort historik

    Bra information gör att investerare fattar klokare beslut. IPO-bolag som uppvisar enstaka år av finansiell historik är ofta nystartade, omstrukturerade eller har andra skäl att inte visa hela bilden.


    FluoGuide grundades i januari 2018 och är varken med i en koncern eller har några dotterbolag vilket innebär att bolagets enda räkenskapsår är 2018-01-30 - 2018-12-31.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.