Fluicell FLUI -20% från IPO


Teckningskurs: 15 kr Senaste kurs: 12.0 kr FLUI -0.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-03-29
Första handelsdag
2018-04-18
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Fluicell
VD Victoire Viannay
Styrelseordförande Stefan Tilk
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 7
Börsvärde efter notering 112 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.56 miljoner aktier (7.5%)
Antal aktier efter notering 7.5 miljoner
Hemsida fluicell.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 33 Mkr (100.0% nyemission)
Säkrad andel (%) 70%
Börsvärde efter notering 112 Mkr
Teckningskurs 15 kr
Sista teckningsdag 2018-03-29
Antal varningsflaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 23 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Delphi

Storägare

Ägare Innehav Andel
Quiq 7.9 Mkr 7.1%
Molse* 7.6 Mkr 6.7%
Carljohan Lagervall 6.4 Mkr 5.7%
Almi 10.7 Mkr 9.5%
Aldo Jesorka 4.2 Mkr 3.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
J.Carlström 0.4 Mkr 1.3%
Mangold FK 2.1 Mkr 6.4%
Molse* 1.9 Mkr 5.7%
Gerhard Dal 0.8 Mkr 2.5%
Rune Löderup 0.4 Mkr 1.3%
Totalt åtagande: 22.9 Mkr 70%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor Fluicell 3 st

  • Kladdiga incitament

    Kladdiga incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Fluicell använder Mangold som rådgivare och certified adviser. Mangold äger samtidigt aktier i bolaget och står som teckningsåtagare.

  • Rabatterad emission tätt inpå IPO

    Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


    Fluicells genomförde två nyemissioner under 2017 med post-money värderingar om 31 och 68 Mkr. Jämfört med börsvärdet efter noteringen innebär det värdestegringar om 264 respektive 66 procent. Under 2017 inrättades även ett optionsprogram med lösenkurs 10 kr. Det kan jämföras med teckningskursen om 15 kr. Börsplus flaggar två gånger om i denna kategori.

Nyheter om Fluicell Se alla

Se fler nyheter i arkivet