Ferronordic FNM -13.1% från IPO


Teckningskurs: 150 kr Senaste kurs: 130.4 kr FNM -0.5% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-10-25
Första handelsdag
2017-10-27
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ferronordic
VD Lars Corneliusson
Styrelseordförande Staffan Jufors
Omsättning Mkr 2279 Mkr
Antal anställda 819
Börsvärde efter notering 2180 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 14.5 miljoner
Hemsida ferronordic.ru/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 450 Mkr (44% nyemission)
Säkrad andel (%) 38.9%
Börsvärde efter notering 2180 Mkr
Teckningskurs 150 kr
Sista teckningsdag 2017-10-25
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 175 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 14 Mkr (3.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Gernandt & Danielsson, Goltsblat Berwin

Storägare

Ägare Innehav Andel
Skandinavkonsult 339.1 Mkr 15.6%
Mellby Gård 182.4 Mkr 8.4%
Erik Eberhardson 162.3 Mkr 7.5%
Lars Corneliusson 140.4 Mkr 6.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK Ingen uppgift Ingen uppgift
Martin Gren Ingen uppgift Ingen uppgift
Vätterleden Ingen uppgift Ingen uppgift
GLG Partners Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 175 Mkr 38.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Ferronordic 2 st

  • Komplext erbjudande

    Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


    I samband med noteringen ska Ferronordic omvandla preferensaktier till stamaktier. Tillsammans med ett erbjudande som innefattar såväl befintliga som nya aktier och en ytterligare övertilldelningsoption från huvudägarna, räcker det till en flagga.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Ferronordic har haft en relativ kursutveckling om -8 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Ferronordic

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 817.5 Mkr 613.7 Mkr 605.6 Mkr 626.4 Mkr 784.7 Mkr
Rörelseresultat 68.2 Mkr 40.9 Mkr 37.7 Mkr 50.1 Mkr 62.2 Mkr
Vinst efter skatt 54.5 Mkr 30.1 Mkr 28.2 Mkr 42.7 Mkr 50.7 Mkr
Nettoskuld -204.1 Mkr -264.2 Mkr -311.8 Mkr -381.1 Mkr -293.2 Mkr
Börsvärde 1752.6 Mkr 2187.1 Mkr 2361.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 11.3 14.4 15.6 0.0 0.0
EV / Sales 0.6 0.7 0.8 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 2663.2 Mkr 2567.2 Mkr 1658.5 Mkr 1468.7 Mkr
Rörelseresultat 196.9 Mkr 187.3 Mkr 104.3 Mkr 61.1 Mkr
Vinst efter skatt 155.4 Mkr 151.3 Mkr 83.6 Mkr 28.8 Mkr
Nettoskuld -204.1 Mkr -311.8 Mkr -172.8 Mkr -81.8 Mkr
Börsvärde 1752.6 Mkr 2361.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 11.3 15.6 0.0 0.0
EV / Sales 0.6 0.8 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata