Ferroamp FERRO 15.6% från IPO


Teckningskurs: 16 kr Senaste kurs: 18.5 kr FERRO 15.6% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2019-02-22
Första handelsdag
2019-03-22
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Ferroamp
VD Olof Heyman
Styrelseordförande Ylwa Karlgren
Omsättning Mkr 14 Mkr
Antal anställda 18
Börsvärde efter notering 137 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1.99 miljoner aktier (23.3%)
Antal aktier efter notering 8.6 miljoner
Hemsida www.ferroamp.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 40 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 79.3%
Börsvärde efter notering 137 Mkr
Teckningskurs 16 kr
Sista teckningsdag 2019-02-22
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 11 Mkr
Garantiåtagande Mkr 21 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (10.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK, Nordnet Bank
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Björn Jernström 22.6 Mkr 16.5%
KIC InnoEnergy 13.4 Mkr 9.8%
Almi Invest 9.8 Mkr 7.2%
Åke Rehnman 7.7 Mkr 5.6%
Sustainable Energy Angels 6.8 Mkr 5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Jimmie Landermann 0.2 Mkr 0.5%
Med flera
Totalt åtagande: 10.6 Mkr 26.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
John Fällström 6.5 Mkr 16.3 Mkr
Arne Grundström 3.9 Mkr 9.8 Mkr
Pegroco Invest 3.3 Mkr 8.1 Mkr
Gerhard Dal 0.4 Mkr 1 Mkr
Maria Zandi 2 Mkr 4.9 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 21.1 Mkr 52.8%

Flaggor Ferroamp 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Ferroamp är täckt av garantiåtaganden till cirka 53 procent.

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  Ferroamps rörelsekapitalbehov för de kommande tolv månaderna är 26,9 Mkr, vilket motsvarar 67% av emissionen (80% är garanterat).

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Ferroamps styrelseordförande Ylwa Karlgren har under de senaste fem åren vid två tillfällen påförts skattetillägg.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Ferroamp-aktien börjas handla 28 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Ferroamp har anlitat två styrelseledamöter på konsultbasis för tillhandahållande av olika tjänster till bolaget utöver styrelsearbetet.

  Ferroamps VD Olof Heyman svarar:

  Den ena av dem är bolagets nuvarande VD som avgick från styrelsen i december 2017.

  Från 2018 och framåt är Styrelseordförande den enda från styrelsen som på konsultbasis tillhandahållit olika tjänster till bolaget utöver styrelsearbetet.

  I tillägg till det är bolagets CFO kontrakterad på konsultbasis.

  I tillägg har bolagets VD tom maj 2018 varit kontrakterad på konsultbasis. Från och med juni 2018 har VD en fast anställning.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Ferroamp tecknades till 90 procent.

Frågor eller synpunkter? Du kan nå oss här.