ESEN eSports ESEN -81.9% från IPO


Teckningskurs: 16 kr Senaste kurs: 2.9 kr ESEN 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-06-12
Första handelsdag
2017-10-26
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag ESEN eSports
VD Joakim Stenberg
Styrelseordförande Christer Körnbäck
Omsättning Mkr -
Antal anställda 11
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3.3 miljoner
Hemsida esenesports.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 9 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 54 Mkr
Teckningskurs 16 kr
Sista teckningsdag 2017-06-12
Antal flaggor 7 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Eminova FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Joakim Stenberg 9.6 Mkr 17.9%
Körnbäck 9.6 Mkr 17.9%
Jan Lundemo 6.4 Mkr 12%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor ESEN eSports 7 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  ESEN eSports-aktien börjas handla 7 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Oklarhet om handelsplats

  IPO-bolag som svävar på målet om var aktien ska handlas har antagligen fått nej av minst en handelsplats. Dessutom är det stor risk att tidplaner spricker och att ägarna får vänta länge på handelsstart. Det andas också desperation.


  ESEN har inte bestämt vilken MTF-lista de ska noteras på.

 • Försenad process 2 st

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  ESEN:s notering försenades flera gånger. Börsplus delar ut två flaggor i denna kategori.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  ESEN eSports tecknades till 76 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  ESEN eSports föll med -19 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  ESEN eSports har haft en relativ kursutveckling om -56 procent sedan noteringen.

Finansiell data för ESEN eSports

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 1.0 Mkr 0.8 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat -0.6 Mkr -0.9 Mkr -0.8 Mkr
Vinst efter skatt -0.6 Mkr -0.9 Mkr -0.8 Mkr
Nettoskuld -1.1 Mkr -0.4 Mkr -0.5 Mkr
Börsvärde 11.6 Mkr 35.0 Mkr 35.0 Mkr
P/E-tal -3.0 -8.4 -8.3
EV / Sales 3.1 9.0 8.6
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 3.5 Mkr 3.9 Mkr 2.1 Mkr
Rörelseresultat -3.9 Mkr -4.0 Mkr -1.3 Mkr
Vinst efter skatt -3.9 Mkr -4.0 Mkr -1.3 Mkr
Nettoskuld -1.1 Mkr -1.6 Mkr -1.8 Mkr
Börsvärde 11.6 Mkr 41.7 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -3.0 -10.4 0.0
EV / Sales 3.1 10.3 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata