Entella 0% från IPO


Teckningskurs: 5.5 kr Senaste kurs: 0.0 kr 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-04-11
Första handelsdag
2018-05-02
Börsplus analys
Läs analysen

Notering avbröts 2018-04-30

Bolagsfakta vid notering

Bolag Entella
VD Tony Selin
Styrelseordförande Peter Jakobsson
Omsättning Mkr 11 Mkr
Antal anställda 60
Börsvärde efter notering 36 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.28 miljoner aktier (34.5%)
Antal aktier efter notering 6.6 miljoner
Hemsida entella.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 7 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 36 Mkr
Teckningskurs 5.5 kr
Sista teckningsdag 2018-04-11
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 7 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
NS Ventures 8.9 Mkr 24.4%
Peter Jakobsson 5.6 Mkr 15.5%
Rober Risberg 5.6 Mkr 15.5%
Thomas Jansson 3.9 Mkr 10.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Jonas Litborn 2 Mkr 30.3 Mkr
NS Ventures 1.1 Mkr 16.7 Mkr
Peter Jakobsson 1 Mkr 15.2 Mkr
Tobias Ottosson 1 Mkr 15.2 Mkr
Mikael Rosenkrantz 0.5 Mkr 7.6 Mkr
Totalt åtagande: 6.6 Mkr 100%

Flaggor Entella 6 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Entella är täckt av garantiåtaganden till 100 procent. Av dessa är 47 procent vederlagsfria.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Entella är inget klockrent exempel på ett förhoppningsbolag men att vd inte ingår lock-up är oroande. Fjärde största ägaren har bara avtalat lock-up om tre månader.

 • Udda val av rådgivare

  IPO-bolag har oftast de rådgivare som är motiverat av deras storlek och kvalitet. Avvikelser från mönstret kan vara ett varningstecken. Farligast är när ingen rådgivare alls vill skylta med sitt namn.


  Entella visar ingen tydlig rådgivare. Partner FK bistår som emissionsinstitut.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Entella har några stavfel i prospektet och antalet aktier som ägs av insiderpersoner har inte justerats för split i avsnittet om ledningen.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Entella har flera avtal med bolag som har kopplingar till storägaren NS Venturas.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Entella förlängde teckningsperioden från 11 till 23 april vilket bör påverka första handelsdag.