Enrad ENRAD -48.2% från IPO


Teckningskurs: 5.6 kr Senaste kurs: 0.0 kr ENRAD 0% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-06-21
Första handelsdag
2017-07-24
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Enrad
VD Andreas Bäckäng
Styrelseordförande Jakob Granström
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 5
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 5.2 miljoner
Hemsida www.enrad.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 11.4%
Börsvärde efter notering 29 Mkr
Teckningskurs 5.6 kr
Sista teckningsdag 2017-06-21
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 1 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Weland Stål 6.2 Mkr 21.2%
Almi 4.1 Mkr 14%
Adinq 0.9 Mkr 3.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Stubben 0.2 Mkr 2.2%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 1%
Holmenbacken 0.1 Mkr 0.5%
Med flera
Totalt åtagande: 1.3 Mkr 11.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Enrad 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Enrad använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest äger aktier i bolaget och är teckningsåtagare i noteringen.

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    Enrad föll med -13 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Enrad

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 2.5 Mkr 0.8 Mkr 1.3 Mkr
Rörelseresultat -1.6 Mkr -1.6 Mkr -1.8 Mkr
Vinst efter skatt -1.6 Mkr -1.6 Mkr -1.8 Mkr
Nettoskuld 5.1 Mkr 4.0 Mkr 1.5 Mkr
Börsvärde 16.6 Mkr 20.5 Mkr 20.9 Mkr
P/E-tal -2.6 -3.0 -3.7
EV / Sales 3.7 5.2 3.2
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 5.9 Mkr 6.5 Mkr 3.1 Mkr
Rörelseresultat -6.4 Mkr -4.6 Mkr -3.2 Mkr
Vinst efter skatt -6.5 Mkr -4.7 Mkr -3.4 Mkr
Nettoskuld 5.1 Mkr -0.8 Mkr 2.8 Mkr
Börsvärde 16.6 Mkr 20.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.6 -4.4 0.0
EV / Sales 3.7 3.1 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata