Enersize ENERS -62.3% från IPO


Teckningskurs: 6.9 kr Senaste kurs: 2.6 kr ENERS -1.9% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-05-11
Första handelsdag
2017-06-15
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Nettoomsättningen har växlats till kursen EUR/SEK: 9,8

Bolagsfakta vid notering

Bolag Enersize
VD Sami Mykkänen
Styrelseordförande Christian Merheim
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 202 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 29.2 miljoner
Hemsida enersize.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 28 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 42.5%
Börsvärde efter notering 202 Mkr
Teckningskurs 6.9 kr
Sista teckningsdag 2017-05-11
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 12 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (7.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Cleantech Invest 72.7 Mkr 36.1%
Thorkel Investments 13.5 Mkr 6.7%
Sami Mykkänen 12.5 Mkr 6.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Scania Growth Capital 2.9 Mkr 10.4%
Swedish Growth Fund 1.5 Mkr 5.3%
Sedermera-kunder 6.3 Mkr 22.5%
Totalt åtagande: 11.9 Mkr 42.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Enersize 2 st

  • Lång väntetid

    Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Enersize-aktien börjas handla 35 dagar efter sista anmälningsdag.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Enersize har haft en relativ kursutveckling om -39 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Enersize

Q2-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 1.9 Mkr 0.4 Mkr 1.8 Mkr
Rörelseresultat -4.4 Mkr -5.2 Mkr -9.2 Mkr
Vinst efter skatt -5.3 Mkr -8.8 Mkr -9.2 Mkr
Nettoskuld -7.6 Mkr -18.1 Mkr -30.1 Mkr
Börsvärde 87.5 Mkr 235.3 Mkr 246.3 Mkr
P/E-tal -6.2 -13.0 -18.8
EV / Sales 24.2 68.4 103.2
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 2.3 Mkr 2.2 Mkr 3.5 Mkr 0.9 Mkr
Rörelseresultat -9.6 Mkr -14.4 Mkr -3.3 Mkr -3.0 Mkr
Vinst efter skatt -14.2 Mkr -18.1 Mkr -3.3 Mkr -2.8 Mkr
Nettoskuld -7.6 Mkr -18.1 Mkr -1.7 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 87.5 Mkr 235.3 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.2 -13.0 0.0 0.0
EV / Sales 24.2 68.4 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata