Eatgood EATG -23.7% från IPO


Teckningskurs: 5.9 kr Senaste kurs: 4.5 kr EATG -0.7% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-02-23
Första handelsdag
2017-03-27
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Eatgood
VD Henrik Önnermark
Styrelseordförande Per Johan Swartling
Omsättning Mkr 1 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 7.4 miljoner
Hemsida eatgood.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 12 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 25.4%
Börsvärde efter notering 44 Mkr
Teckningskurs 5.9 kr
Sista teckningsdag 2017-02-23
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Henrik Önnermark 6.5 Mkr 14.9%
Bengt Andersson 6 Mkr 13.7%
TSP Förvaltning 4.4 Mkr 10.2%
Almi 4.4 Mkr 10%
Karl Johan Blank 2.5 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Christian Berger, m.fl. 0.5 Mkr 4.3%
Totalt åtagande: 2.9 Mkr 25.4%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Eatgood 4 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Eatgood använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest är teckningsåtagare i noteringen.

 • Utökat erbjudande trots klent intresse

  Det är en stor varningsflagga om ett IPO-erbjudande ökas (via t.ex. övertilldelningsoption) trots att intresset från investerare varit svagt. Det kan tyda på att aktien är överprissatt eller att bolaget/ägarna gör allt för att få in pengar oavsett konsekvenser för börskursen.


  Eatgood använder övertilldelningsoptionen trots teckningsgraden om 107 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Eatgood föll med -34 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Eatgood har haft en relativ kursutveckling om -56 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Eatgood

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 0.9 Mkr 0.7 Mkr -
Rörelseresultat -1.4 Mkr -1.2 Mkr -
Vinst efter skatt -1.4 Mkr -1.2 Mkr -
Nettoskuld 1.5 Mkr 1.9 Mkr -
Börsvärde 35.6 Mkr 35.5 Mkr 39.9 Mkr
P/E-tal -5.5 -5.0 -5.6
EV / Sales 15.8 21.9 29.1
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 2.3 Mkr 1.4 Mkr 1.5 Mkr 2.0 Mkr
Rörelseresultat -6.2 Mkr -7.0 Mkr -3.0 Mkr -2.7 Mkr
Vinst efter skatt -6.3 Mkr -7.1 Mkr -3.2 Mkr -2.8 Mkr
Nettoskuld 1.5 Mkr -0.1 Mkr 2.3 Mkr -0.3 Mkr
Börsvärde 35.6 Mkr 39.9 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -5.5 -5.6 0.0 0.0
EV / Sales 15.8 29.1 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata