Dr Sannas SANNA MTF B -58.3% från IPO


Teckningskurs: 18 kr Senaste kurs: 7.5 kr SANNA MTF B 2.2% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-19
Första handelsdag
2018-02-02
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Dr Sannas
VD Daniel Ehdin
Styrelseordförande Sanna Ehdin Anandala
Omsättning Mkr 4 Mkr
Antal anställda 3
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.97 miljoner aktier (64.1%)
Antal aktier efter notering 1.5 miljoner
Hemsida sannashop.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 3 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 0%
Börsvärde efter notering 27 Mkr
Teckningskurs 18 kr
Sista teckningsdag 2017-12-19
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 0 Mkr (13.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Augment Partners
Certified Adviser/Mentor Augment Partners
Övriga rådgivare Mangold FK, Invesdor

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sanna Relations 9 Mkr 32.9%
Stavsborg Invest 8.4 Mkr 30.9%
Alexander Schmidt 0.6 Mkr 2.3%
Augment Partners 0.4 Mkr 1.4%
Ulla Wendt 0.4 Mkr 1.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Dr Sannas 5 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Dr Sannas rådgivare och mentor Augment Partners äger aktier i bolaget.

 • Försenad process

  När en noteringsprocess försenas är det ofta något dåligt som ligger bakom. Strul med teckningsåtaganden? Bråk med rådgivare/garanter? Ouppfyllda listningskrav?


  Dr Sannas noteringsdag sköts upp från slutet av januari till början av februari 2018.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Dr Sannas föll med -11 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Dr Sannas har haft en relativ kursutveckling om -57 procent sedan noteringen.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Dr Sannas-aktien börjas handla 45 dagar efter sista anmälningsdag.

Finansiell data för Dr Sannas

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 1.5 Mkr 1.3 Mkr -
Rörelseresultat -0.9 Mkr -1.0 Mkr -
Vinst efter skatt -0.9 Mkr -1.1 Mkr -
Nettoskuld -2.0 Mkr -3.0 Mkr -
Börsvärde 11.4 Mkr 26.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.5 -6.6 0.0
EV / Sales 1.6 4.4 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 5.8 Mkr 4.5 Mkr 1.9 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat -4.5 Mkr -3.8 Mkr -0.6 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt -4.6 Mkr -3.9 Mkr -0.6 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld -2.0 Mkr -0.5 Mkr -0.8 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 11.4 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -2.5 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 1.6 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata