Dicot DICOT -22.3% från IPO


Teckningskurs: 5.15 kr Senaste kurs: 4.0 kr DICOT 2% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-05-24
Första handelsdag
2018-06-20
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Dicot
VD Göran Beijer
Styrelseordförande Lars Jonsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Nyckelpersoners ägande 4.1 miljoner aktier (55.8%)
Antal aktier efter notering 7.4 miljoner
Hemsida dicot.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 11 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 19.5%
Börsvärde efter notering 38 Mkr
Teckningskurs 5.15 kr
Sista teckningsdag 2018-05-24
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 2 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (12.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jarl Wikberg 21.1 Mkr 55.8%
Bertil Lindkvist 3 Mkr 7.9%
Gerhard Dal 1 Mkr 2.7%
UU Holding 1.7 Mkr 4.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Bertil Lindkvist 0.5 Mkr 4.6%
Rune Löderup 0.5 Mkr 4.6%
Jarl Wikberg 0.1 Mkr 0.9%
Gerhard Dal 0.1 Mkr 0.9%
Fyrstad Företagsfin. 0.1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 2.2 Mkr 19.5%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Dicot 2 st

  • Tveksamma incitament

    Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Dicot använder InWest som rådgivare, vars företrädare ställer upp som teckningsåtagare i erbjudandet.

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Dicot har haft en relativ kursutveckling om -15 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Dicot

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -1.1 Mkr -1.3 Mkr -0.2 Mkr
Vinst efter skatt -1.1 Mkr -1.3 Mkr -0.2 Mkr
Nettoskuld -12.6 Mkr -12.5 Mkr -0.3 Mkr
Börsvärde 26.6 Mkr 65.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -8.5 -29.7 0.0
EV / Sales - - -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -3.1 Mkr -1.0 Mkr -0.1 Mkr
Vinst efter skatt -3.1 Mkr -1.0 Mkr -0.1 Mkr
Nettoskuld -12.6 Mkr 0.2 Mkr -1.3 Mkr
Börsvärde 26.6 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -8.5 0.0 0.0
EV / Sales - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata