Compare IT COMPIT -32.8% från IPO


Teckningskurs: 6.7 kr Senaste kurs: 4.5 kr COMPIT 12.5% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-04-04
Första handelsdag
2017-05-03
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Compare IT
VD Kerstin Lindqvist Toms
Styrelseordförande Jeanette Andersson
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 46 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 6.8 miljoner
Hemsida www.compare-it.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 10 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 47.8%
Börsvärde efter notering 46 Mkr
Teckningskurs 6.7 kr
Sista teckningsdag 2017-04-04
Antal varningsflaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (10% av erbjudandet)
Huvudrådgivare InWest Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Jimmy Björkman 8.4 Mkr 18.3%
Martin Strandqvist 8.4 Mkr 18.3%
Extrico 4.7 Mkr 10.3%
Jelifa 3.1 Mkr 6.7%
Poqvint 2.6 Mkr 5.6%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Berger* 0.3 Mkr 3.1%
Molse* 1.1 Mkr 10.8%
Gerhard Dal 0 Mkr 0.1%
Totalt åtagande: 4.8 Mkr 47.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Varningsflaggor Compare IT 2 st

  • Kladdiga incitament

    Kladdiga incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


    Compare använder InWest som rådgivare samtidigt som företrädare för InWest äger aktier i bolaget och är teckningsåtagare i noteringen.

  • Kursfall dag ett

    Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


    Compare IT föll med -7 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Compare IT

Q4-2018 Q3-2018 Q2-2018 Q4-2017
Omsättning 2.3 Mkr 0.0 Mkr 1.2 Mkr 1.2 Mkr
Rörelseresultat -3.8 Mkr 0.0 Mkr -3.0 Mkr -2.3 Mkr
Vinst efter skatt -3.8 Mkr 0.0 Mkr -3.0 Mkr -2.3 Mkr
Nettoskuld -9.3 Mkr -4.7 Mkr -4.7 Mkr 0.5 Mkr
Börsvärde 37.5 Mkr 51.2 Mkr 50.8 Mkr 48.7 Mkr
P/E-tal -5.5 -9.6 -9.6 -12.5
EV / Sales 7.5 9.9 9.8 11.0
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 3.5 Mkr 2.3 Mkr 2.9 Mkr 1.7 Mkr
Rörelseresultat -6.7 Mkr -3.9 Mkr -1.0 Mkr -2.1 Mkr
Vinst efter skatt -6.8 Mkr -3.9 Mkr -1.1 Mkr -2.2 Mkr
Nettoskuld -9.3 Mkr 0.5 Mkr -0.5 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 37.5 Mkr 48.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -5.5 -12.5 0.0 0.0
EV / Sales 7.5 11.0 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata