Colabitoil COLAB -57% från IPO


Teckningskurs: 33 kr Senaste kurs: 14.2 kr COLAB -8.1% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-11-16
Första handelsdag
2017-12-12
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Colabitoil
VD Jan Nordlöf
Styrelseordförande Björn Norrbom
Omsättning Mkr 297 Mkr
Antal anställda 30
Börsvärde efter notering 292 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 8.9 miljoner
Hemsida www.colabitoil.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 46%
Börsvärde efter notering 292 Mkr
Teckningskurs 33 kr
Sista teckningsdag 2017-11-16
Antal flaggor 6 st
Teckningsåtagande Mkr 9 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (7.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Per-Erik Holmgren 39.2 Mkr 13.4%
Christer Sundin 35.8 Mkr 12.2%
Björn Norrbom 35 Mkr 12%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Holmsund Invest 2.5 Mkr 12.6%
Swedish Growth Fund 2 Mkr 10.1%
SAMBUS 0.6 Mkr 3%
Sedermera-kunder 0.6 Mkr 3%
Med flera
Totalt åtagande: 9.1 Mkr 46%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Colabitoil 6 st

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Colabitoil-aktien börjas handla 6 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Storaffär inför IPO

  Förvärv medför alltid risker samtidigt som ledningen får stora möjligheter att kortsiktigt massera vinstsiffrorna. När bolag gör stora företagsaffärer nära inpå notering så är det en varningsflagga. Här fångar vi även in större nyheter under teckningstiden.


  Colabitoil ökade Q3-omsättningen med 395 procent. Nästan hela ökningen kommer från förvärvet av bränsledistributören Hällberg & Son som gjordes i somras.

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Colabitoils nyckelpersoner har i flera fall gemensam bakgrund i diverse styrelser och två av dem är nära släkt.

 • CV med plumpar

  För investerare är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett "bagage" av exempelvis konkurser, tvister, åtal eller andra potentiella "plumpar". En (lindrig) gång är ingen gång men två gånger kan vara en gonggong.


  Colabitoils nio namngivna nyckelpersoner har samlat på sig sex konkurser.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Colabitoil föll med -45 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Colabitoil har haft en relativ kursutveckling om -67 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Colabitoil

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 129.5 Mkr 122.8 Mkr 133.9 Mkr
Rörelseresultat -3.1 Mkr -7.2 Mkr 2.1 Mkr
Vinst efter skatt -4.5 Mkr -8.7 Mkr 0.2 Mkr
Nettoskuld 49.6 Mkr 7.3 Mkr 0.7 Mkr
Börsvärde 104.5 Mkr 179.9 Mkr 179.9 Mkr
P/E-tal -11.4 -28.2 152.2
EV / Sales 0.3 0.4 0.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 504.6 Mkr 311.6 Mkr 30.6 Mkr
Rörelseresultat -3.3 Mkr 3.7 Mkr 1.7 Mkr
Vinst efter skatt -9.2 Mkr -0.8 Mkr 1.0 Mkr
Nettoskuld 49.6 Mkr 3.9 Mkr 3.7 Mkr
Börsvärde 104.5 Mkr 179.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.4 -229.1 0.0
EV / Sales 0.3 0.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata