Cloudrepublic CLDR MTF B -75.9% från IPO


Teckningskurs: 27 kr Senaste kurs: 6.5 kr CLDR MTF B -0.9% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-03-17
Första handelsdag
2017-05-12
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cloudrepublic
VD Alexander Kehrer
Styrelseordförande Ari Liukko
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 0
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 1.9 miljoner
Hemsida www.cloudrepublic.com/sv
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 15 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 51 Mkr
Teckningskurs 27 kr
Sista teckningsdag 2017-03-17
Antal flaggor 10 st
Teckningsåtagande Mkr 3 Mkr
Garantiåtagande Mkr 12 Mkr
Emissionskostnad 3 Mkr (20% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Göteborg Corp.
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Eminova FK

Storägare

Ägare Innehav Andel
Ari Liukko 15.2 Mkr 29.9%
Alexander Kehrer 7.4 Mkr 14.5%
Peter Peldan 5.3 Mkr 10.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. Ingen uppgift Ingen uppgift
Rune Löderup Ingen uppgift Ingen uppgift
Göran Månsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Dividend Ingen uppgift Ingen uppgift
Capensor Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 3 Mkr 20%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. Ingen uppgift Ingen uppgift
Rune Löderup Ingen uppgift Ingen uppgift
Dividend Ingen uppgift Ingen uppgift
Capensor Ingen uppgift Ingen uppgift
G.Månsson Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 12 Mkr 80%

Flaggor Cloudrepublic 10 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Cloudrepublic är täckt av garantiåtaganden till cirka 80 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Cloudrepublic betalar cirka 3 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 20,0 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Cloudrepublic-aktien börjas handla 56 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Cloudrepublics rådgivare Göteborg CF äger aktier och teckningsrätter i bolaget.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  Cloudrepublics notering har lock-up avtal som har ovanligt fördelaktiga villkor för de befintliga aktieägarna.

 • Överdrivet fokus på trender och omvärld

  Börsplus gillar bolag som kan och vill prata konkret om den egna verksamheten. Övergripande säljsnack om heta trender (som AI, Big Data, VR och elbilar), buzzwords (Agilitet, CSR, IoT) och framtida mångmiljardmarknader är en varningsflagga eftersom det är en metod som ofta används för att locka godtrogna investerare.


  Cloudrepublics fokus på omvärlden är stort och ord som AI, Big Data och digitalisering förekommer redan på första sidan i prospektet.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Cloudrepublic anger ingen uppskattning kring första handelsdag i prospektet.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  Cloudrepublics prospekt är behäftat med en del slarvfel.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Cloudrepublic föll med -33 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Cloudrepublic har haft en relativ kursutveckling om -70 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Cloudrepublic

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017 Q1-2017
Omsättning 5.0 Mkr 3.6 Mkr 0.4 Mkr 0.2 Mkr 0.5 Mkr 0.7 Mkr
Rörelseresultat -1.1 Mkr -2.4 Mkr -1.7 Mkr -2.1 Mkr -0.8 Mkr -1.4 Mkr
Vinst efter skatt -1.8 Mkr -2.3 Mkr -1.7 Mkr -2.1 Mkr -0.8 Mkr -1.4 Mkr
Nettoskuld -2.4 Mkr -3.7 Mkr -12.3 Mkr -14.0 Mkr -14.9 Mkr -0.9 Mkr
Börsvärde 11.5 Mkr 30.3 Mkr 30.3 Mkr 21.0 Mkr 23.6 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.5 -4.3 -5.0 -3.9 -6.2 0.0
EV / Sales 0.9 4.5 6.0 1.6 1.9 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 9.2 Mkr 1.8 Mkr 2.7 Mkr
Rörelseresultat -7.3 Mkr -5.9 Mkr -1.5 Mkr
Vinst efter skatt -7.9 Mkr -6.1 Mkr -1.5 Mkr
Nettoskuld -2.4 Mkr -12.3 Mkr -2.5 Mkr
Börsvärde 11.5 Mkr 30.3 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.5 -5.0 0.0
EV / Sales 0.9 6.0 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata