Cimco CIMCO -51% från IPO


Teckningskurs: 14.5 kr Senaste kurs: 7.0 kr CIMCO -1.7% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-06-21
Första handelsdag
2017-07-04
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cimco
VD Cecilia Anderberg
Styrelseordförande Andreas Blomdahl
Omsättning Mkr 13 Mkr
Antal anställda 28
Börsvärde efter notering 287 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 19.8 miljoner
Hemsida www.oxe-diesel.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 35 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 59.3%
Börsvärde efter notering 287 Mkr
Teckningskurs 14.5 kr
Sista teckningsdag 2017-06-21
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 21 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 4 Mkr (11.4% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Avanza Bank
Certified Adviser/Mentor Västra Hamnen
Övriga rådgivare Västra Hamnen, Nordnet Bank, Lindahl

Storägare

Ägare Innehav Andel
The Happy Bunch 85.5 Mkr 29.8%
Marine Diesel 66.6 Mkr 23.2%
Foster Global 28.9 Mkr 10.1%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
LMK 10 Mkr 28.6%
Christian Berger, m.fl. 2 Mkr 5.7%
Med flera
Totalt åtagande: 20.8 Mkr 59.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Cimco 1 st

  • Dålig relativ avkastning

    En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


    Cimco har haft en relativ kursutveckling om -15 procent sedan noteringen.

Nyheter om Cimco

Inga nyheter hittades för Cimco.

Finansiell data för Cimco

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 3.7 Mkr 19.5 Mkr 8.3 Mkr
Rörelseresultat -17.0 Mkr -23.0 Mkr -19.8 Mkr
Vinst efter skatt -22.9 Mkr -25.3 Mkr -29.5 Mkr
Nettoskuld 61.5 Mkr 40.0 Mkr -8.8 Mkr
Börsvärde 178.3 Mkr 456.9 Mkr 480.8 Mkr
P/E-tal -1.9 -5.4 -6.8
EV / Sales 7.8 17.0 28.3
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 30.7 Mkr 14.6 Mkr 6.9 Mkr
Rörelseresultat -74.7 Mkr -46.7 Mkr -21.4 Mkr
Vinst efter skatt -92.1 Mkr -50.8 Mkr -27.1 Mkr
Nettoskuld 61.5 Mkr -10.1 Mkr 1.3 Mkr
Börsvärde 178.3 Mkr 480.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -1.9 -9.5 0.0
EV / Sales 7.8 32.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata