Cibus Nordic CIBUS 4.7% från IPO


Teckningskurs: 98.4 kr Senaste kurs: 103.0 kr CIBUS -0% idag
Lista
First North
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-02-28
Första handelsdag
2018-03-09
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Alla värden är växlade till kursen EUR/SEK: 9,8

Bolagsfakta vid notering

Bolag Cibus Nordic
VD Lisa Dominguez Flodin
Styrelseordförande Rickard Backlund
Omsättning Mkr -
Antal anställda 1
Börsvärde efter notering 3060 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.51 miljoner aktier (1.6%)
Antal aktier efter notering 31.1 miljoner
Hemsida www.cibusnordic.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 3060 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 62%
Börsvärde efter notering 3060 Mkr
Teckningskurs 98.4 kr
Sista teckningsdag 2018-02-28
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 1898 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 151 Mkr (4.9% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Pareto
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Avanza Bank, Nordnet Bank, Roschier

Storägare

Ägare Innehav Andel
Sirius 984 Mkr 32.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Sirius 984.3 Mkr 32.2%
Med flera
Totalt åtagande: 1897.7 Mkr 62%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Cibus Nordic 5 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Cibus är en tydlig Pareto-produkt och troligen kommer Pareto även agera certified adviser när bolaget noterats på First North. Uppdatering (2018-03-09): FNCA blev certified adviser i bolaget. Vi hade alltså fel på den punkten men behåller flaggan givet bolagets väldigt nära kopplingar till Pareto.

 • Kort historik

  Bra information gör att investerare fattar klokare beslut. IPO-bolag som uppvisar enstaka år av finansiell historik är ofta nystartade, omstrukturerade eller har andra skäl att inte visa hela bilden.


  Cibus är ett helt nystartat bolag med komplicerad bolagsstruktur. Innan börsnoteringen står bolaget utan tillgångar.

 • Bristfällig information 3 st

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  Cibus har utöver bindande teckningsåtaganden erhållit "indikativa" intressen om över en halv miljard kr. Vi tolkar det som "åtaganden" utan skyldigheter. Upplägget har förekommit i flera noteringar där Pareto styrt spakarna. Vi gillar inte metoden som främst verkar användas för att sminka noteringen lite extra. Det finns ingen förteckning över de som ingått teckningsförbindelser. Det står inte heller angivet vilken firma som kommer vara certified adviser. Vi delar ut två flaggor i denna kategori. Uppdatering (2018-03-09): Det framgår inte vad erbjudandets teckningsgrad uppgick till. Vi delar ut ytterligare en flagga.

Finansiell data för Cibus Nordic

Q4-2017
Omsättning -
Rörelseresultat -
Vinst efter skatt -
Nettoskuld -
Börsvärde 0.1 Mkr
P/E-tal -
EV / Sales -
Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Vinst efter skatt 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Nettoskuld 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Börsvärde 0.1 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal - -
EV / Sales - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata