Chromogenics CHRO -90.6% från IPO


Teckningskurs: 8.5 kr Senaste kurs: 0.8 kr CHRO 1.3% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2017-02-24
Första handelsdag
2017-03-23
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Chromogenics
VD Thomas Almesjö
Styrelseordförande Anders Brännström
Omsättning Mkr 3 Mkr
Antal anställda 15
Börsvärde efter notering 197 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.2 miljoner
Hemsida www.chromogenics.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 117 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 81.8%
Börsvärde efter notering 197 Mkr
Teckningskurs 8.5 kr
Sista teckningsdag 2017-02-24
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 55 Mkr
Garantiåtagande Mkr 41 Mkr
Emissionskostnad 15 Mkr (12.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest, Erik Penser Bank

Storägare

Ägare Innehav Andel
K-Svets Venture 38.2 Mkr 19.4%
New Energy Solutions 38 Mkr 19.3%
Volvo Venture Capital 4.3 Mkr 2.2%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Henrik Wiman, m.fl. 6 Mkr 5.1%
LMK 1 Mkr 0.9%
Per Vasilis 0.5 Mkr 0.4%
Sverker Martin-Löf 0.5 Mkr 0.4%
G&W FK 1 Mkr 0.9%
Med flera
Totalt åtagande: 55 Mkr 46.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Henrik Wiman, m.fl. 5 Mkr 4.3 Mkr
LMK 2 Mkr 1.7 Mkr
Per Vasilis 1 Mkr 0.9 Mkr
Sverker Martin-Löf 1 Mkr 0.9 Mkr
Med flera
Totalt åtagande: 41 Mkr 35%

Flaggor Chromogenics 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Chromogenics betalar cirka 15 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 12,8 procent av erbjudandet.

 • Lång väntetid

  Att teckna IPO-er innebär extra risker och risken ökar om man måste vänta länge från att aktier tecknas till att de börjar handlas. Av administrativa skäl tar det ofta 1-2 veckor eller mer innan småbolag börjar handlas. Om väntetiden är längre än 10 dagar så hissar Börsplus varningsflagg för de IPO-er som är i den sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Chromogenics-aktien börjas handla 4 dagar efter sista anmälningsdag.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Chromogenics föll med -25 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Chromogenics har haft en relativ kursutveckling om -85 procent sedan noteringen.

Nyheter om Chromogenics

Inga nyheter hittades för Chromogenics.

Finansiell data för Chromogenics

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.0 Mkr 2.5 Mkr 1.9 Mkr
Rörelseresultat -12.5 Mkr -16.7 Mkr -21.3 Mkr
Vinst efter skatt -12.5 Mkr -16.7 Mkr -21.3 Mkr
Nettoskuld -7.0 Mkr 20.2 Mkr 1.4 Mkr
Börsvärde 27.5 Mkr 132.8 Mkr 145.8 Mkr
P/E-tal -0.4 -1.9 -2.2
EV / Sales 4.0 18.0 19.1
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 5.2 Mkr 6.9 Mkr 3.0 Mkr
Rörelseresultat -70.4 Mkr -57.0 Mkr -49.3 Mkr
Vinst efter skatt -70.4 Mkr -57.2 Mkr -49.5 Mkr
Nettoskuld -7.0 Mkr 11.2 Mkr 55.2 Mkr
Börsvärde 27.5 Mkr 89.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.4 -1.6 0.0
EV / Sales 4.0 14.7 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata