Chordate CMH MTF -91.6% från IPO


Teckningskurs: 19 kr Senaste kurs: 1.5 kr CMH MTF -4.4% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-02-15
Första handelsdag
2017-03-08
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Chordate
VD Fredrik Henckel
Styrelseordförande Henrik Rammer
Omsättning Mkr -
Antal anställda 8
Börsvärde efter notering 69 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 3.6 miljoner
Hemsida www.chordate.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 20 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 73%
Börsvärde efter notering 69 Mkr
Teckningskurs 19 kr
Sista teckningsdag 2017-02-15
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 15 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (10.5% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Mangold FK
Certified Adviser/Mentor Mangold FK
Övriga rådgivare Hamilton

Storägare

Ägare Innehav Andel
Henrik Rammer 9.6 Mkr 13.9%
Tiven GmbH 10.2 Mkr 14.8%
Vilhelm Sundström 4 Mkr 5.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
GoMobile 1 Mkr 5%
Mangold FK 1.9 Mkr 9.3%
Oliver Molse, m.fl. 0.3 Mkr 1.5%
Vilhelm Sundström 4 Mkr 20%
Lage Jonason 0.5 Mkr 2.5%
Med flera
Totalt åtagande: 14.6 Mkr 73%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Chordate 4 st

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Chordate använder Mangold som rådgivare samtidigt som Mangold har ägarintressen och är teckningsåtagare i noteringen.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Chordate föll med -26 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Chordate har haft en relativ kursutveckling om -86 procent sedan noteringen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Chordate tecknades till Fulltecknades procent.

Finansiell data för Chordate

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.2 Mkr 0.5 Mkr 0.2 Mkr
Rörelseresultat -6.2 Mkr -6.4 Mkr -6.7 Mkr
Vinst efter skatt -6.4 Mkr -6.6 Mkr -6.9 Mkr
Nettoskuld -1.1 Mkr -5.5 Mkr -0.3 Mkr
Börsvärde 4.5 Mkr 25.7 Mkr 28.2 Mkr
P/E-tal -0.2 -1.0 -1.1
EV / Sales 1.9 16.4 23.3
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.9 Mkr 1.0 Mkr 0.2 Mkr
Rörelseresultat -26.7 Mkr -23.1 Mkr -16.0 Mkr
Vinst efter skatt -27.2 Mkr -23.4 Mkr -13.7 Mkr
Nettoskuld -1.1 Mkr -0.6 Mkr -5.3 Mkr
Börsvärde 4.5 Mkr 40.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -0.2 -1.8 0.0
EV / Sales 1.9 21.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata