CGit Holding CGIT B -13.2% från IPO


Teckningskurs: 25 kr Senaste kurs: 21.7 kr CGIT B 0.5% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-12-21
Första handelsdag
2018-01-09
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Partner Fondkommission är endast emissionsinstitut i noteringen.

Bolagsfakta vid notering

Bolag CGit Holding
VD Mattias Bergkvist
Styrelseordförande Leif Nord
Omsättning Mkr 57 Mkr
Antal anställda 25
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Nyckelpersoners ägande 1 miljoner aktier (63.5%)
Antal aktier efter notering 1.6 miljoner
Hemsida www.cgit.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 5 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 100%
Börsvärde efter notering 39 Mkr
Teckningskurs 25 kr
Sista teckningsdag 2017-12-21
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 0 Mkr
Garantiåtagande Mkr 5 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (19% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Partner FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Christian Gustavsson 10.8 Mkr 27.5%
Morgan Fjellberg 6.7 Mkr 16.9%
Leif Nord 5 Mkr 12.7%
New Equity Venture 9.4 Mkr 23.9%
Mattias Bergkvist 2.5 Mkr 6.4%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
Oliver Molse, m.fl. 2 Mkr 40 Mkr
Per Nilsson 1.5 Mkr 30 Mkr
Gerhard Dal 1 Mkr 20 Mkr
Jimmy Jönsson 1 Mkr 20 Mkr
Totalt åtagande: 5 Mkr 100%

Flaggor CGit Holding 4 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  CGit Holding är täckt av garantiåtaganden till cirka 100 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  CGit Holding betalar cirka 1 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 19,0 procent av erbjudandet.

 • Rabatterad emission tätt inpå IPO

  Om ett bolag gjort en nyemission väldigt kort tid inför IPO till en värdering som är rejält mycket lägre så kräver det en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionprogram.


  CGit genomförde i juni en nyemission till kursen 1,2 kr (justerat för split). Ytterligare en nyemission genomfördes i september till kursen 22 kr. Teckningskursen i noteringen är 25 kr.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  CGit Holding föll med -8 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för CGit Holding

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 11.4 Mkr 19.7 Mkr 14.4 Mkr
Rörelseresultat 1.4 Mkr -1.3 Mkr 0.7 Mkr
Vinst efter skatt 1.2 Mkr -1.1 Mkr 0.5 Mkr
Nettoskuld -3.7 Mkr -2.2 Mkr -4.6 Mkr
Börsvärde 34.7 Mkr 34.9 Mkr 28.9 Mkr
P/E-tal -588.2 -43.3 102.0
EV / Sales 0.5 0.5 0.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 60.0 Mkr 56.2 Mkr 43.2 Mkr
Rörelseresultat 0.4 Mkr 0.0 Mkr 0.4 Mkr
Vinst efter skatt -0.1 Mkr -0.4 Mkr 0.2 Mkr
Nettoskuld -3.7 Mkr -0.3 Mkr -1.6 Mkr
Börsvärde 34.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -588.2 0.0 0.0
EV / Sales 0.5 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata