Calmark CALMA B 6.5% från IPO


Teckningskurs: 4.6 kr Senaste kurs: 4.9 kr CALMA B -1.4% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-06-11
Första handelsdag
2018-07-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Teckningskursen är omräknad efter antalet aktier som ingår i varje unit (5 aktier och 3 teckningsoptioner).

Bolagsfakta vid notering

Bolag Calmark
VD Anna Söderlund
Styrelseordförande Mathias Karlsson
Omsättning Mkr -
Antal anställda 4
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Nyckelpersoners ägande 2.3 miljoner aktier (22.1%)
Antal aktier efter notering 10.4 miljoner
Hemsida www.calmark.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 23 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 65.9%
Börsvärde efter notering 48 Mkr
Teckningskurs 4.6 kr
Sista teckningsdag 2018-06-11
Antal flaggor 0 st
Teckningsåtagande Mkr 15 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 2 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Wingefors 24.7 Mkr 51.6%
Olcon Engineering 6.6 Mkr 13.8%
Mathias Karlsson 4.9 Mkr 10.2%
Hans Risberg 3.9 Mkr 8.1%
Almi 2.5 Mkr 5.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Lars Wingefors 9.4 Mkr 40.7%
OLCON Engineering 2.1 Mkr 9.2%
Mathias Karlsson 0.5 Mkr 2.1%
Gerhard Dal 1 Mkr 4.4%
Jimmie Landermann 1 Mkr 4.4%
Med flera
Totalt åtagande: 15.1 Mkr 65.9%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Finansiell data för Calmark

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr -
Rörelseresultat -1.6 Mkr -0.8 Mkr -
Vinst efter skatt -1.7 Mkr -0.9 Mkr -
Nettoskuld -14.2 Mkr -0.5 Mkr -
Börsvärde 46.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.7 0.0 0.0
EV / Sales 78.9 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.1 Mkr 0.7 Mkr
Rörelseresultat -3.8 Mkr -2.8 Mkr -1.7 Mkr -1.2 Mkr
Vinst efter skatt -4.0 Mkr -2.9 Mkr -1.7 Mkr -1.2 Mkr
Nettoskuld -14.2 Mkr 2.1 Mkr 0.4 Mkr -0.1 Mkr
Börsvärde 46.5 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.7 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 78.9 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata