Calliditas CALTX 0.7% från IPO


Teckningskurs: 45 kr Senaste kurs: 45.3 kr CALTX -0.7% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-06-27
Första handelsdag
2018-06-29
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Calliditas
VD Renée Aguiar-Lucander
Styrelseordförande Thomas Eklund
Omsättning Mkr -
Antal anställda 19
Börsvärde efter notering 1496 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.4 miljoner aktier (16.2%)
Antal aktier efter notering 33.2 miljoner
Hemsida www.calliditas.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 650 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 48.3%
Börsvärde efter notering 1496 Mkr
Teckningskurs 45 kr
Sista teckningsdag 2018-06-27
Antal flaggor 1 st
Teckningsåtagande Mkr 314 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 56 Mkr (8.6% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Stifel, Redeye

Storägare

Ägare Innehav Andel
Industrifonden 348 Mkr 23.3%
Investinor 248.9 Mkr 16.6%
Bengt Julander 237.4 Mkr 15.9%
Zaragatero 73.7 Mkr 4.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AFA Försäkring 73.8 Mkr 11.4%
Gladiator 50 Mkr 7.7%
Handelsbanken Fonder 50 Mkr 7.7%
AP4 40 Mkr 6.2%
Industrifonden 40 Mkr 6.2%
Med flera
Totalt åtagande: 314 Mkr 48.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Finansiell data för Calliditas

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -31.3 Mkr -18.2 Mkr -38.3 Mkr
Vinst efter skatt -31.4 Mkr -18.2 Mkr -38.2 Mkr
Nettoskuld -685.9 Mkr -17.0 Mkr -53.1 Mkr
Börsvärde 1525.7 Mkr 1638.1 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.9 -14.2 0.0
EV / Sales 1160.0 2505.5 -
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
Rörelseresultat -128.3 Mkr -84.5 Mkr -56.0 Mkr
Vinst efter skatt -128.4 Mkr -86.8 Mkr -56.9 Mkr
Nettoskuld -685.9 Mkr -56.9 Mkr 5.8 Mkr
Börsvärde 1525.7 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -11.9 0.0 0.0
EV / Sales 1160.0 - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata