Bygghemma BHG -29.7% från IPO


Teckningskurs: 47.5 kr Senaste kurs: 33.4 kr BHG 1.2% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2018-03-23
Första handelsdag
2018-03-27
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bygghemma
VD Mikael Olander
Styrelseordförande Henrik Theilbjorn
Omsättning Mkr 4419 Mkr
Antal anställda 812
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Nyckelpersoners ägande 10.56 miljoner aktier (9.8%)
Antal aktier efter notering 107.4 miljoner
Hemsida www.bygghemma.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 1408 Mkr (25% nyemission)
Säkrad andel (%) 17.8%
Börsvärde efter notering 5100 Mkr
Teckningskurs 47.5 kr (45.00 - 50.00)
Sista teckningsdag 2018-03-23
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 250 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 29 Mkr (2.1% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare SEB, Berenberg Bank, Baker&McKenzie, Cederquist

Storägare

Ägare Innehav Andel
FSN Capital 2498.2 Mkr 49%
Mikael Olander 253.7 Mkr 5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 0.9%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 0.9%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
FSN Capital 943.3 Mkr 67%
Mikael Olander 63.4 Mkr 4.5%
Martin Edblad 44.6 Mkr 3.2%
Peter Rosvall 44.6 Mkr 3.2%

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
ATP 150 Mkr 10.7%
Creades 100 Mkr 7.1%
Totalt åtagande: 250 Mkr 17.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bygghemma 3 st

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Bygghemma använder kursintervall och har två olika sorters övertilldelningsoptioner.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Bygghemma föll med -12 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Bygghemma har haft en relativ kursutveckling om -32 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Bygghemma

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 1251.1 Mkr 1417.8 Mkr 1025.1 Mkr 1079.6 Mkr
Rörelseresultat 17.3 Mkr 55.0 Mkr -29.2 Mkr 5.2 Mkr
Vinst efter skatt 24.2 Mkr 32.1 Mkr -55.0 Mkr -8.2 Mkr
Nettoskuld 451.1 Mkr 357.5 Mkr 496.3 Mkr 804.1 Mkr
Börsvärde 3466.4 Mkr 4391.4 Mkr 4777.9 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -495.9 -318.3 -209.6 0.0
EV / Sales 0.8 1.0 1.2 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 4773.6 Mkr 3955.5 Mkr 2602.3 Mkr 1895.1 Mkr
Rörelseresultat 48.3 Mkr 91.5 Mkr 77.6 Mkr 45.1 Mkr
Vinst efter skatt -6.9 Mkr 28.7 Mkr 57.0 Mkr 28.0 Mkr
Nettoskuld 451.1 Mkr 804.1 Mkr 804.1 Mkr 132.5 Mkr
Börsvärde 3466.4 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -495.9 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 0.8 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata