Bublar BUBL MTF 90.7% från IPO


Teckningskurs: 3.67 kr Senaste kurs: 7.0 kr BUBL MTF -3.6% idag
Lista
NGM MTF
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2017-09-26
Första handelsdag
2017-11-06
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
-

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bublar
VD Magnus Granqvist
Styrelseordförande Staffan Eklöw
Omsättning Mkr -
Antal anställda 16
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 23.9 miljoner
Hemsida bublar.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 24 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 85.1%
Börsvärde efter notering 88 Mkr
Teckningskurs 3.67 kr
Sista teckningsdag 2017-09-26
Antal flaggor 5 st
Teckningsåtagande Mkr 5 Mkr
Garantiåtagande Mkr 15 Mkr
Emissionskostnad 5 Mkr (21.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare G&W FK
Certified Adviser/Mentor G&W FK
Övriga rådgivare Aktieinvest

Storägare

Ägare Innehav Andel
Kenneth Häggmark 9.2 Mkr 10.5%
Margnus Granqvist 9.2 Mkr 10.5%
Need Invest 6.6 Mkr 7.5%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Need Invest 1.5 Mkr 6.4%
Henrik Melinder 0.5 Mkr 2.1%
G&W FK 0.9 Mkr 3.8%
Niclas Löwgren 0.1 Mkr 0.3%
Totalt åtagande: 5 Mkr 21.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
LMK 7 Mkr 29.8 Mkr
Göran Källebo 1.5 Mkr 6.4 Mkr
Göran Månsson 1 Mkr 4.3 Mkr
Feat Invest 0.6 Mkr 2.6 Mkr
Totalt åtagande: 15 Mkr 63.8%

Flaggor Bublar 5 st

 • Högt garantiåtagande

  Efter cirka 100 undersökta IPO-er ser Börsplus ett starkt empiriskt samband mellan ett högt garantiåtagande och svag kursutveckling. Det låter tryggt med garanter men förmodligen är det ofta ett tecken på svaghet eller desperation. Om IPO:n misslyckas blir säljtrycket stort eftersom garanterna oftast säljer ut.


  Bublar är täckt av garantiåtaganden till cirka 64 procent.

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Bublar betalar cirka 5 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 21,3 procent av erbjudandet.

 • Tveksamma incitament

  Tveksamma incitament är Börsplus samlingsbegrepp för olika typer av risk för intressekonflikt. Ett typexempel är att rådgivaren eller dess anställda äger aktier i IPO-bolaget. Det behöver inte vara ett problem och kan även ses som en fördel men det finns också risker för intressekonflikter eller att rådgivaren översäljer aktien.


  Bublar använder G&W som rådgivare som samtidigt har teckningsåtaganden i noteringen.

 • Svaga finanser

  Ibland är det otydligt hur mycket pengar ett bolag kommer göra av med det närmaste året. Ibland är det smärtsamt tydligt att risken är stor att bolaget behöver mer pengar inom ett år.


  Bublar har ett rörelsekapitalsbehov som kräver full teckningsgrad i noteringen.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Bublar föll med -15 procent under den första handelsdagen.

Finansiell data för Bublar

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 0.0 Mkr 0.3 Mkr -
Rörelseresultat -5.5 Mkr -5.3 Mkr -
Vinst efter skatt -5.5 Mkr -5.4 Mkr -
Nettoskuld -8.6 Mkr -14.5 Mkr -
Börsvärde 166.7 Mkr 85.0 Mkr 87.2 Mkr
P/E-tal -9.8 -6.0 -7.9
EV / Sales -83248.9 17.1 10.4
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 6.7 Mkr 6.4 Mkr 6.2 Mkr
Rörelseresultat -18.5 Mkr -13.9 Mkr -7.8 Mkr
Vinst efter skatt -17.0 Mkr -11.0 Mkr -6.2 Mkr
Nettoskuld -8.6 Mkr -20.6 Mkr -1.5 Mkr
Börsvärde 166.7 Mkr 87.2 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -9.8 -7.9 0.0
EV / Sales -83248.9 10.4 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata