Bonesupport BONEX -31.7% från IPO


Teckningskurs: 29 kr Senaste kurs: 19.8 kr BONEX 1.5% idag
Lista
OMX Small
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-06-19
Första handelsdag
2017-06-21
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bonesupport
VD Richard Davies
Styrelseordförande Håkan Björklund
Omsättning Mkr 114 Mkr
Antal anställda 58
Börsvärde efter notering 1341 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 46.3 miljoner
Hemsida www.bonesupport.com
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 500 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 47.2%
Börsvärde efter notering 1341 Mkr
Teckningskurs 29 kr (27.00 - 31.00)
Sista teckningsdag 2017-06-19
Antal flaggor 4 st
Teckningsåtagande Mkr 236 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 39 Mkr (7.8% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie, ABG Sundal Collier
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Setterwalls, Baker & McKenzie

Storägare

Ägare Innehav Andel
Healthcap 191.5 Mkr 14.3%
Industrifonden 138.9 Mkr 10.4%
Lundbeck 138.9 Mkr 10.4%
AP3 117.4 Mkr 8.8%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Swedbank Robur 130 Mkr 26%
Healthcap 14.8 Mkr 3%
AP3 40 Mkr 8%
Industrifonden 15 Mkr 3%
Totalt åtagande: 236 Mkr 47.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bonesupport 4 st

 • Hög emissionskostnad

  För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


  Bonesupport betalar cirka 39 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 7,8 procent av erbjudandet.

 • Komplext erbjudande

  Breda kursintervall är den vanligaste formen av ett komplext erbjudande. Andra exempel är väldigt stort inslag av övertilldelningsoption eller lägen där antal aktier eller nettoskuld är svårt att beräkna.


  Bonesupport har ett kursintervall där skillnaden mellan lägsta och högsta möjliga teckningskurs är cirka 15 procent.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Bonesupport har haft en relativ kursutveckling om -63 procent sedan noteringen.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Bonesupport tecknades till Övertecknat flera gånger procent.

Finansiell data för Bonesupport

Q2-2018 Q1-2018 Q4-2017 Q3-2017 Q2-2017
Omsättning 28.2 Mkr 31.1 Mkr 27.0 Mkr 32.7 Mkr 37.1 Mkr
Rörelseresultat -37.8 Mkr -33.1 Mkr -33.4 Mkr -20.1 Mkr -18.4 Mkr
Vinst efter skatt -38.2 Mkr -33.8 Mkr -51.4 Mkr -22.9 Mkr -23.5 Mkr
Nettoskuld -368.4 Mkr -397.2 Mkr -434.7 Mkr -476.3 Mkr -459.5 Mkr
Börsvärde 1013.8 Mkr 1173.1 Mkr 1154.8 Mkr 1258.1 Mkr 1398.1 Mkr
P/E-tal -6.9 -8.9 -9.0 -11.2 -11.3
EV / Sales 5.4 6.1 5.6 5.9 7.5
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 119.0 Mkr 129.3 Mkr 104.6 Mkr
Rörelseresultat -124.4 Mkr -99.3 Mkr -88.7 Mkr
Vinst efter skatt -146.2 Mkr -128.9 Mkr -110.2 Mkr
Nettoskuld -368.4 Mkr -434.7 Mkr -31.8 Mkr
Börsvärde 1013.8 Mkr 1154.8 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.9 -9.0 0.0
EV / Sales 5.4 5.6 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata