Bodyflight BODY -28.6% från IPO


Teckningskurs: 7 kr Senaste kurs: 5.0 kr BODY 8.2% idag
Lista
Spotlight
Storleksklass
Mikrobolag
Sista teckningsdag
2018-04-25
Första handelsdag
2018-05-24
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bodyflight
VD Markus Wiborg
Styrelseordförande Anders Eriksson
Omsättning Mkr 26 Mkr
Antal anställda 22
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Nyckelpersoners ägande 5.21 miljoner aktier (52.1%)
Antal aktier efter notering 10.0 miljoner
Hemsida sv.bodyflight.se
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 21 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 64.3%
Börsvärde efter notering 70 Mkr
Teckningskurs 7 kr
Sista teckningsdag 2018-04-25
Antal flaggor 3 st
Teckningsåtagande Mkr 14 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 1 Mkr (6.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Sedermera FK
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare N/A

Storägare

Ägare Innehav Andel
Daniel Volle 12 Mkr 17.2%
Micha Velasco 9.4 Mkr 13.4%
Stefan Burström 7.7 Mkr 11.1%
Tobias Pontvik 5.4 Mkr 7.7%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Daniel Volle 3 Mkr 14.3%
Live It 2 Mkr 9.5%
Stefan Burström 1 Mkr 4.8%
Jimmie Landermann 0.5 Mkr 2.4%
Peter Nilsson 0.3 Mkr 1.2%
Med flera
Totalt åtagande: 13.5 Mkr 64.3%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bodyflight 3 st

 • Täta personkopplingar

  Om nyckelpersoner har nära personliga relationer eller affärskopplingar via andra bolag så ökar risken att det inte enbart är professionella hänsyn som styr besluten.


  Bodyflight slöt förra året avtal med ett annat bolag om rätten att bygga Bodyflights tunnelkoncept i andra länder än Sverige. Bolaget delägs av styrelseledamöter i Bodyflight och ersättningen (500 Tkr per byggd tunnel) framstår inte som särskilt hög.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Bodyflight föll med -9 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Bodyflight har haft en relativ kursutveckling om -20 procent sedan noteringen.

Finansiell data för Bodyflight

Q1-2018 Q4-2017
Omsättning 6.7 Mkr -
Rörelseresultat 1.7 Mkr -
Vinst efter skatt 1.2 Mkr -
Nettoskuld 4.3 Mkr -
Börsvärde 48.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 17.8 0.0
EV / Sales 1.9 -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 27.0 Mkr 26.1 Mkr 18.0 Mkr 12.9 Mkr
Rörelseresultat 8.3 Mkr 8.1 Mkr 2.4 Mkr 3.1 Mkr
Vinst efter skatt 2.7 Mkr 2.3 Mkr 1.6 Mkr 0.6 Mkr
Nettoskuld 4.3 Mkr -1.3 Mkr 1.0 Mkr 3.8 Mkr
Börsvärde 48.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 17.8 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 1.9 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata