Bioarctic BIOA B 254.6% från IPO


Teckningskurs: 24 kr Senaste kurs: 85.1 kr BIOA B -0.1% idag
Lista
OMX Mid
Storleksklass
Miljardbolag
Sista teckningsdag
2017-10-10
Första handelsdag
2017-10-12
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioarctic
VD Gunilla Osswald
Styrelseordförande Wenche Rolfsen
Omsättning Mkr 154 Mkr
Antal anställda 27
Börsvärde efter notering 2113 Mkr
Nyckelpersoners ägande Uppgift saknas
Antal aktier efter notering 88.1 miljoner
Hemsida www.bioarctic.se/en
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 600 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 44.2%
Börsvärde efter notering 2113 Mkr
Teckningskurs 24 kr
Sista teckningsdag 2017-10-10
Antal flaggor 2 st
Teckningsåtagande Mkr 265 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 50 Mkr (8.3% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Carnegie
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare DNB, Lindahl, Baker & McKenzie

Storägare

Ägare Innehav Andel
Lars Lannfelt 856.3 Mkr 40.5%
Pär Gellefors 570.9 Mkr 27%
Karolinska Development 48 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
AP3 100 Mkr 16.7%
HBM Healthcare 65 Mkr 10.8%
Handelsbanken Fonder 50 Mkr 8.3%
AP2 25 Mkr 4.2%
John Wattin 25 Mkr 4.2%
Totalt åtagande: 265 Mkr 44.2%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bioarctic 2 st

  • Hög emissionskostnad

    För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel. Rörliga ”säljarprovisioner” till rådgivare ska man vara extra skeptisk till. Börsplus hissar varningsflagg för alla bolag som är i sämsta fjärdedelen i sin storleksklass.


    Bioarctic betalar cirka 50 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 8,3 procent av erbjudandet.

  • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

    Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


    Bioarctic har två varianter av övertilldelningsoption där storägarna har möjlighet att sälja ut en stor mängd extra aktier.

Finansiell data för Bioarctic

Q3-2018 Q2-2018 Q1-2018
Omsättning 94.0 Mkr 52.3 Mkr 52.3 Mkr
Rörelseresultat 33.1 Mkr 6.4 Mkr 18.9 Mkr
Vinst efter skatt 25.9 Mkr 5.1 Mkr 15.4 Mkr
Nettoskuld -1008.5 Mkr -1041.7 Mkr -1078.7 Mkr
Börsvärde 6780.5 Mkr 2307.1 Mkr 2307.1 Mkr
P/E-tal 116.4 71.5 78.3
EV / Sales 21.8 6.5 7.4
Helår 2018 Helår 2017 Helår 2016
Omsättning 249.7 Mkr 140.7 Mkr 105.6 Mkr
Rörelseresultat 73.2 Mkr 19.3 Mkr 74.6 Mkr
Vinst efter skatt 58.2 Mkr 15.2 Mkr 57.6 Mkr
Nettoskuld -1008.5 Mkr -1110.4 Mkr -692.5 Mkr
Börsvärde 6780.5 Mkr 2404.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal 116.4 158.6 0.0
EV / Sales 21.8 9.2 -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata