Bioactive Bone Substitutes BONEH -36.4% från IPO


Teckningskurs: 5.5 EUR Senaste kurs: 3.5 EUR BONEH 4.5% idag
Lista
First North
Storleksklass
Småbolag
Sista teckningsdag
2018-02-18
Första handelsdag
2018-02-28
Finansiell data
Se senaste från Börsdata
Börsplus analys
Läs analysen

Alla SEK-belopp är växlade till kursen EUR/SEK: 9,8

Bolagsfakta vid notering

Bolag Bioactive Bone Substitutes
VD Pekka Jalovaara
Styrelseordförande Jarmo Halonen
Omsättning Mkr -
Antal anställda 12
Börsvärde efter notering 316 Mkr
Nyckelpersoners ägande 0.53 miljoner aktier (9.1%)
Antal aktier efter notering 5.9 miljoner
Hemsida www.bbs-artebone.fi
Huvudkälla Prospekt / Investeringsmemorandum

Om erbjudandet

Erbjudande 75 Mkr (100% nyemission)
Säkrad andel (%) 5.8%
Börsvärde efter notering 316 Mkr
Teckningskurs 5.5 EUR
Sista teckningsdag 2018-02-18
Antal flaggor 7 st
Teckningsåtagande Mkr 4 Mkr
Garantiåtagande Mkr 0 Mkr
Emissionskostnad 9 Mkr (11.7% av erbjudandet)
Huvudrådgivare Aalto Capital
Certified Adviser/Mentor N/A
Övriga rådgivare Nordnet Bank, Regin

Storägare

Ägare Innehav Andel
Finha Capital 4.5 Mkr 13.9%
P.Jalovaara 2.9 Mkr 9.1%
J.Halonen 0.7 Mkr 2.3%

Säljande ägare

Ägare Försäljning Andel
- - -

Teckningsåtaganden

Åtagare Belopp Andel
Ospecifierat Ingen uppgift Ingen uppgift
Totalt åtagande: 4.4 Mkr 5.8%

Garantiåtaganden

Garant Belopp Andel
- - -
Totalt åtagande: 0 Mkr 0%

Flaggor Bioactive Bone Substitutes 7 st

 • Märkliga avtal

  Ofta redovisas viktiga avtal i IPO-prospektet. Ibland framstår avtal som obegripliga, märkliga eller med oklar koppling till affärsverksamheten.


  BBS teckningsåtagare, som sedan tidigare är aktieägare i bolaget, verkar få ersättning för sin förbindelser. Det tillhör inte vanligheterna.

 • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag

  Bolag i tidiga skeden gör nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. (Exempelvis kort lock-up.) Dels är det lite illojalt att "konkurrera" med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid.


  BBS aktieägare har inga lock-up avtal.

 • Bristfällig information

  Det är en varningsflagga om man anar eller vet att det saknas viktig information i prospektet. Exempel på detta är att det saknas information om emissionskostnader, intressekonflikter, teckningsåtagare etc. Hit räknas också rejält vilseledande information.


  BBS har ingen förteckning för de teckningsförbindelser som ingåtts.

 • Oseriöst intryck från prospekt

  Ett prospekt som andas hastverk eller vårdslös "haussighet" ger inget bra intryck. Stavfel och sifferslarv i ett prospekt leder till misstanken att bolaget också slarvar i de dagliga affärerna.


  BBS har ett svenskspråkigt avsnitt i prospektet som bitvis gränsar till obegripligt.

 • Ej fulltecknad emission

  Att en IPO inte blir fulltecknad talar för att det är något fel på bolaget eller värderingen. Det är också extra illavarslande att bolaget går vidare med notering trots att det svaga intresset nästan garanterar en dålig börsstart. Börsplus delar ut en retroaktiv varningsflagga i alla IPO-er som inte blir fulltecknade.


  Bioactive Bone Substitutes tecknades till 45 procent.

 • Kursfall dag ett

  Något har normalt gått fel när en aktie faller under teckningskursen första handelsdagen. Börsplus delar i normalfallet ut en retroaktiv varningsflagga om aktien stänger på minus första handelsdagen.


  Bioactive Bone Substitutes föll med -22 procent under den första handelsdagen.

 • Dålig relativ avkastning

  En aktie som går dåligt året efter notering har inte sällan sålts in till helt fel pris eller med något "dolt fel". Börsplus följer upp kursutvecklingen i 12 månader efter notering och aktier med en relativ avkastning (mot OMXS30-index) som är i den sämsta kvartilen får en retroaktiv varningsflagga.


  Bioactive Bone Substitutes har haft en relativ kursutveckling om -32 procent sedan noteringen.

Nyheter om Bioactive Bone Substitutes

Inga nyheter hittades för Bioactive Bone Substitutes.

Finansiell data för Bioactive Bone Substitutes

Q2-2018 Q4-2017 Q2-2017
Omsättning 23.0 Mkr 0.1 Mkr 0.1 Mkr
Rörelseresultat 11.1 Mkr -38.4 Mkr -6.3 Mkr
Vinst efter skatt 10.5 Mkr -38.7 Mkr -6.8 Mkr
Nettoskuld 41.9 Mkr 81.2 Mkr 86.6 Mkr
Börsvärde 177.2 Mkr 0.0 Mkr -
P/E-tal -6.3 0.0 -
EV / Sales 9.5 - -
RTM (12mån) Helår 2017 Helår 2016 Helår 2015
Omsättning 23.1 Mkr 0.2 Mkr 0.2 Mkr 0.2 Mkr
Rörelseresultat -27.3 Mkr -44.7 Mkr -6.2 Mkr -5.7 Mkr
Vinst efter skatt -28.1 Mkr -45.5 Mkr -7.0 Mkr -6.4 Mkr
Nettoskuld 41.9 Mkr 81.2 Mkr 80.4 Mkr 76.3 Mkr
Börsvärde 177.2 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr 0.0 Mkr
P/E-tal -6.3 0.0 0.0 0.0
EV / Sales 9.5 - - -

All finansiell data i tabellen kommer från tjänsten Börsdata